17.01.2019 22:22:36
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 000 subjektů
2 590 státních organizací
10 600 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Reakce na útoky vůči Centrálnímu registru dlužníků České republiky

Centrální registr dlužníků ČR se ohrazuje vůči atakům „redaktorů“ Jiřího Hovorky a Petra Kučery, kteří účelově protlačují a zvýhodňují kartelové uskupení CBCB bez možnosti vyjádření Centrálního registru dlužníků.

Centrální registr dlužníků je největším správcem nesplacených závazků, kde rozsahem několikanásobně převyšuje působnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o., jejichž uskupení vzniklo pod kartelovou správou italské skupiny CRIF.

S ohledem na tisíce evidovaných poškozených „dlužníků“ těmito skupinami vznikla Asociace registrů České republiky, která se bude zaobírat poškozením spotřebitelů, obcházení bankovního tajemství prostřednictvím privátní společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je technologicky a ekonomicky zcela ovládána prostřednictvím CCB – Czech Credit Bureau, a.s. a dále Italským CRIF.

Centrální registr dlužníků jako správce největších protikorupčních systémů v České republice v poslední době inovací a rozšíření protikorupčních systémů čelí vyššímu počtu útoků v podobě neeticky jednostranně vedených článků, na které nemá možnost reagovat.

Je tedy možné, že tyto útoky souvisí s obsazováním kontroverzních osob do silových složek státu, jako je kauza Michala Moroze. Jeho vazby jsou přímo spojeny s osobami s minulostí bývalé STB, ale i jeho bratrem, který figuruje ve společnosti, která od MVČR obdržela několik výhodných státních zakázek.

Centrální registr dlužníků, který bezproblémově funguje v České republice více než 10 let pod správou následnických subjektů je s příchodem osob, které se pokouší o kartelizaci informačních technologií, vystavován útokům s cílem omezit jeho vysoký rozmach a oblibu a omezit jeho pozici v roli účinného boje s korupcí a kriminalitou.

Upozorňujeme, že není v České republice vyjma Centrálního registru dlužníků jediný efektivní nástroj, který mohou věřitelé na svou ochranu využívat. Protikorupční systém je jediným systémem, který napomáhá odhalovat tu nejzávažnější kriminální činnost bez vlivu politického nebo ekonomickým lobbingu.

Centrální registr dlužníků se jako jediný vždy zasadil o to, aby závažné politické kauzy byly alespoň prověřovány patřičnými orgány, a to napříč celým politickým spektrem. Snaha o poškození tohoto unikátního systému pouze naznačuje, že se mocenské prvky pokouší místo deklarovaného boje s korupcí zbylé účinné nástroje potlačit.

Vyjádření ke sporům se soukromou společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s a LLCB, z.s.p.o..
CERD a jeho mezinárodní zástupci vedou spor o užívání obecného názvu BRKI a NRKI, kdy si obě strany nárokují jeho užívání. Centrální registr dlužníků České republiky je toho názoru, že CBCB a LLCB není provozovatelem žádného registru, neboť se jedná pouze o společnosti, které jsou technologicky ovládané „italským“ uskupením CRIF, bez něhož jak CBCB a LCCB nejsou schopné existovat.

Souhlasy UOOU se správou osobních údajů ze strany CBCB a LLCB považujeme za neplatné, neboť z nich není zřejmé, kdo spravuje citlivá klientská data a v jakém rozsahu.

Centrální registr dlužníků má ověřené informace, že CBCB a LLCB je uskupení, které vydává citlivé údaje o klientech partnerských bank NBÚ, BIS a jiným orgánům a subjekty, které jsou v tomto systému evidováni, nemají při udílení souhlasu s nakládáním s citlivými osobními údaji ucelený obraz o tom,  jak s jejich citlivými údaji bude nakládáno, a to i na území Itálie (stát v EU, který se těší nejvyšší kriminalitě a počtem korupčních deliktů s návazností na celosvětová mafiánská uskupení).

Centrální registr dlužníků odmítá jakkoliv propagovat subjekty CBCB a LLCB, neboť se technologicky a příjmově jedná o zcela soukromé subjekty pod vedením CRIF. Žádá tedy vybraná média, jejichž novináři neznají problematiku registrů, aby se zdržely reklamních propagačních článků, které mají za úkol potlačit pravidla hospodářské soutěže.Přejít zpět

Autor: Centrální registr dlužníků ČR
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382