22.04.2018 20:16:00
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 207 100 subjektů
2 560 státních organizací
9 500 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

15.05.2017 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

04.07.2016 - Protikorupcnilinka.cz - Vladimír Růžička čelí obžalobě, že v letech 2012 a 2013 převzal půl milionu korun jako sponzorský dar. Růžička peníze uložil na účet manželky a později je vrátil. Soudce po předběžném výslechu nařídil hlavní líčení.

03.06.2016 - Protikorupcnilinka.cz – Varuje před zaváděním nových registrů a elektronických systémů nové generace pro sledování osob a firem, neboť ohrožují demokracií i svobodu rozhodování občanů. Většina nově zaváděných technologií mají širokou škálu sekundárního využití, které lze využít k ovlivňování veřejného mínění, manipulaci osob a rozhodování státních úředníků, ale i politiků.

Obsah průvodního dopisu k rukám ministra spravedlnosti

Doručeno dne: 16.11. 2010 

 

Vážený pane ministře,

 

 

jménem občanů České republiky si Vám dovoluji zaslat výsledek petičního referenda, který měl za úkol zjistit veřejné mínění o státem zajišťované ochraně práv dětí ve srovnání s právy sexuálních delikventů.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že 15.000 respondentů je dostatečným vzorkem pro stanovení objektivního veřejného mínění s 2% statistickou odchylkou, která je s ohledem na výsledek jistě zanedbatelná.

 

Téměř 100% respondentů se domnívá, že Česká republika více chrání práva delikventů na úkor práv a ochrany bezbranných dětí, které nedisponují prakticky žádnou účinnou ochranou před sexuálními devianty či jinými typy je ohrožujících delikventů.

 

Idea vzniku registru pedofilů (pro odborné publikum registr delikventů) vnikla na základě veřejné výzvy k diskusi generála Hynka Blaška, jež měla vést k lepší ochraně dětí se zavedením registru nebezpečných delikventů.

 

Není snad smutnějšího příběhu, kdy na jeho konci je sexuálně zneužité dítě, s následnou smrtí jeho maminky.

 

Občané České republiky jsou přesvědčeni, že ochraně dětí a jejich hodnot není věnována žádná pozornost ze strany odpovědných orgánů. To jednoznačně vyplývá z jejich postojů v referendu.  

 

Věříme, že na základě této iniciativy se MSČR bude více zaobírat ochranou dětí, na jejímž konci bude závazné stanovisko resortu s adekvátním řešením, které uspokojí znepokojené občany.

 

Nepochybujeme, že poté přestanou vznikat absurdity, jakou bylo např. zneužívání sboristek, které za okolností dobře placeného advokáta JUDr. Tomáše Sokola vyústí pro společnost v naprosto neodpovídající trest. Výsledkem je finanční parazitování odsouzeného, na základě prodeje autorského práva na film o jeho případu.

 

Osobně konstatuji, že se zcela rozešel názor občanů s odbornou veřejností, která spíše prosazuje nástroje, zákony a mechanismy na podporu ochrany sexuálních delikventů a jejich zařazením do společnosti s mírným postihem. Jako nemocné je zcela vymezují mimo tvrdé tresty, které jsou běžně používány ve vyspělejších a demokratičtějších státech než je Česko. 

 

Předem Vám děkujeme za odpověď, na jejímž základě budeme moci informovat podrobně veřejnost, jaké změny hodlá MSČR navrhnout k prosazení lepší ochrany dětí. Vaše závazné stanovisko vůči občanům, vzhledem závažnosti a aktuálnosti věci a jejího nutného prosazení, očekáváme v brzkém časovém horizontu, který by neměl přesáhnout dobu jednoho roku.

 

Nepochybujeme, že takto silný mandát, jaký ukázaly veškerá dostupná referenda a ankety, jsou natolik přesvědčivé, že sexuální delikventi nebudou už mít v budoucnu možnost, být na tom z hlediska práv a ochrany lépe, než násilím postižené, bezbranné děti a jejich blízcí. Ti jsou s nimi poté nuceni sdílet celoživotní bolest, se  samozřejmými dalšími negativními následky a dopady na celou společnost.

 

Jistě se shodneme v názoru, že nelze považovat za adekvátní trest za znásilnění dítěte, s vážnými zdravotními, psychickými a fyzickými následky, nepodmíněné tresty s pouhými několika málo lety.

 

Předem Vám děkuji, i jménem občanů, za vyjádření a sdělení stanoviska MSČR, jak hodlá konkrétně posílit práva dětí v roce 2011.

 

 

S pozdravem

 

 

Jiří Jehlička  a občané České republiky

Přílohy: výsledek průzkumu (15.000 respondentů) Přejít zpět

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382