18.12.2018 13:18:41
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 226 900 subjektů
2 580 státních organizací
10 500 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Centrálním registru dlužníků ČR k neodborným spekulacím kolem systému CERD a problematice SAZKA.

Centrální registr dlužníků České republiky v současné době využívá více jak 736.000 subjektů ke kontrole závazků a vkladu dlužníků.

Je jediným obdobně dostupným systémem pro efektivní kontrolu závazků na území České republiky, pro zhodnocení rizik pro osobní, firemní či kolektivní investování.  

Více jak 2.300 subjektů využívajících technologie CERD, BRCI, NRCI je ze státní správy a významných finančních institucí!   

CERD na základě pohrůžek politické a mediální šikany a placených anti-kampaní odmítlo zveřejňovat seznam svých zákazníků, neboť by to vedlo pouze k šikaně našich spokojených klientů, kteří využívají směny informací o dlužnících.

Relevantnost údajů: Vklad každého dlužníka je možný pouze na základě autorizovaného přístupu a není tedy možné uvádět do registru fiktivní údaje! Jakékoliv neověřené informace bez možnosti reakce CERD jsou pouze pozůstatky totalitních praktik vládnoucích stran a jejich vlivu do některých médiích.

Naopak případ SAZKY (viz Insolvěnční řízení) a jiných vytunelovaných firem poukazuje na nefunkčnost úvěrových registrů CREDIT BUREAU, které se snaží označovat pod duplicitním označením BRKI a NRKI a pojmenovat se jediným oficiálním úvěrovým registrem a upevňovat si tak roční 100 milionový monopol na držení některých informací o klientech.

Proč SAZKA obdržela úvěry, jež nesplácela, by měl zejména osvětlit registr, do něhož informace o neplnění závazků vložily banky, jejichž nesplacené částky se týkají!  

CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a a LLCB, z.s.p.o. nejsou provozovateli registrů, neboť veškerá data jejich klientů jsou zpracovávána na území Itálie - ve státě s největším stupněm korupce v EU a existencí mafiánských uskupení. Česká poslečnost se již mnohokrát přesvědčila, jak moc má politika České republiky blízko k Itálii.

CERD SYSTEM tak nesouhlasí s označováním výše jmenovaných českých firem CBCB a LLCB , technologicky  ovládaných italským CRIF, za unikátní důvěryhodné registry, které se snaží vystupovat jako jediný bankovní a nebankovní registr .   

Centrální registr dlužníků České republiky, běžící na technologiích CERD, BRCI (BRKI), NRCI (NRKI), je největším registrem na území České republiky! Odsuzujeme tak bezplatnou propagaci soukromých projektů italské firmy CRIF skrze některé nekompetentní novináře. Právě neuvěřitelně vysoké náklady CBCB (CCB a CRIF) a LLCB  jsou promítány některými finančními ústavy do výše poplatků bank a pletichy jsou pak bezplatně propagovány na úkor co do počtu klientů mnohonásobně většího Centrálního registru dlužníků.  

Centrální registr dlužníků ČR v roce 2010 odmítl slepě podporovat pravicovou politiku, neboť byla zneužita slogany neslučitelnými s principy přímé demokracie a netransparentními referendy (Viz Věci veřejné a testy hlasování). Centrální registr rovněž odmítl (bez ohledu na pohrůžky) vydávat citlivé informace o klientech některým politicky využívaným státním složkám.

CERD na rozdíl od subjektů CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a a LLCB, z.s.p.o. nevydává řadu citlivých informací skandály provázanému Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Bezpečnostní informační službě a Policii, neboť nesouhlasí s vydáváním informací bez vědomí klientů.

 Přejít zpět

Autor: CERD SYSTEM LLC
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382