17.01.2019 22:12:38
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 000 subjektů
2 590 státních organizací
10 600 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Nezodpovědné otázky u Věcí veřejných

Divize protikorupční linky Centrálního registru dlužníků již od začátku vstupu této strany do parlamentu na autokratické prvky řízení, díky nimž by měla byt strana zrušena z důvodu neústavnosti:

1)      Strana „přímé demokracie“ se opírá o netransparentní referenda. Uživatel tak hlasuje bez možnosti kontroly hlasů jiných hlasujících. Hlasující tak berou pouze na vědomí pouze výsledek součtů, které mu sdělí úzké vedení. Skutečná výsledek však může být diametrálně odlišný od skutečnosti a referenda tak mohou sloužit pouze k davové manipulaci a vytváření falešné idee prosazování vůle většiny.

2)      Podezření o podivném financování časopisu Pražan. Časopis Věci veřejné s.r.o., nyní Pražan je v soukromém držení a využívá politické a pracovního zázemí strany Věcí veřejných. CERD podezíral stranu, že prostřednictvím úhrad za reklamu jsou upřednostňovány zájmy jedinců a skupiny (výběr kandidátů na volitelných místech, prosazování zájmy lobbistů v komunální a celorepublikové komunitě).

3)      Vazby na bývalou STB. Michal Moroz, který by vybrán za podivuhodných okolností je synem prominentního bývalého kmenového zaměstnance STB.  Podle veřejných zdrojů byl o jeho děda agentem STB a je tedy patrné a pravděpodobné, že Michal Moroz byl vychováván k loajálnosti režimu a diktátorskému řízení státu. V současno době rodina Morozů se angažuje ve zpravodajských a informačních technologií, kdy mohou formou důvěrihodn ého předhazování dezinformací vytvářet a ovlivňovat politické mínění a diskreditovat uměle cílené subjekty.

4)      Věcí veřejné si zavazují poslance a komunální politiky smlouvou a loajálnosti a bianko směnkami. Na základě této skutečnosti byl podán návrh na rozpuštění strany, neboť zavazování politiků je totalitním prvkem, MVČR tento návrh odmítla přijmout a předložit vládě jako podmět k rozpuštění strany.

5)      Podezření ze sledování politiků a jiných osob agenturou ABL. Vytváření takzvaných diskreditačních svodek slouží o vydírání a řízení jiných osob za účelem získání moci. Praktiky z kterých jsou podezřelý Věci veřejné a jejich představitelé zcela kopírují sytém práce totalitních agentů STB (nalézt informaci, podmanit si osobu, diskreditovat v případě nepohodlnosti a nepoddajnosti).    Přejít zpět

Autor: CERD SYSTEM
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382