17.01.2019 22:24:04
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 000 subjektů
2 590 státních organizací
10 600 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Upozornění k CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o..

Centrální registr dlužníků se na základě dlouhodobých intervencí rozhodl vydat první stanovisko ke společnostem CBCB - Czech Banking  Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o.. 
Tyto subjekty navenek vystupují jako registr evidující neplatiče, který vlastní banky. Je třeba říci, že domény CBCB.cz a LLCB.cz vlastní společnost CCB - Czech Credit Bureau  a.s., která vystupuje jako organizátor bankovního a nebankovního registru a která je vlastněna ne zcela průhledným zahraničním uskupeným CRIF, nikoliv bankami. 

Registry provozované společností CRIF pod správným názvem CREDIT BUREAU ročně čerpají 80.000.000,- Kč z jimi tiše ovládaných skořápek s podobným názvem CBCB a LLCB, které technologicky a ani personálně neprovozují žádné registry, neboť je známé, že veškerá data jsou zpracována na území Itálie (na území státu s jedním z nejvyšších stupňů korupce v EU).


Tato přemrštěně vysoká částka je patrně způsobena technologickou závislostí na uskupená CRIF. Z tohoto důvodu nikdy nebyla vypsána výběrová řízení CBCB a LLCB na technické správce, a toto uskupení je tedy kartelově a technologicky závislé na předražených službách, které jsou promítány do nejvyšších poplatků finančních služeb v EU.  


Z tohoto hlediska CERD vede spor o užívání označení BRKI a NRKI, neboť CBCB a LLCB účelově nepoužívá pro svá označení již registrované známky a označení CREDIT BUREAU a pokouší se unikátně na území České republiky používat název, které koliduje s označení BRCI a NRCI.


CERD SYTEM je přesvědčen, že subjekt nemůže vytvářet podmínky pro kartelová uskupení omezující obchod s informacemi a díky tomu se pokoušet o finanční diktát, který je promítnut u některých finančních institucí do poplatků.
Účinnost registru pod správným názvem CREDIT BUREAU lze snadno demonstrovat v Insolveních řízení:  9 z 10 osobních bankrotů popírá existenci registru, neboť pokud by BANKY prováděly řádnou výměnu informací prostřednictvím jím „vlastněného“ registru, nemohlo by dojít k několikanásobnému předlužení fyzických a právnických osob ve formě pěti až deseti úvěrů.


Naopak právě registry CREDIT BUREAU často blokují přístup obyvatel i firem k finančním službám kvůli korunovým nedoplatkům nebo jedné opožděné platbě.


CERD SYSTEM se také ohrazuje proti napadání správy osobních údajů, neboť CERD na rozdíl od konkurenčních registrů plně chrání své klienty a jejich data a nevydává je institucím jako Bezpečnostní informační služby, Nejvyšší bezpečnostní úřad a dalším subjektům bez odpovídajících soudních nařízení.


CERD SYSTEM může pouze vydat doporučení, aby se klient více zajímal, kdo spravuje citlivé údaje o jeho zadlužení, počtu půjček, případně výši obratu a komu jsou tyto informace vydávány. Insolvenční řízení a jiné excesy pouze ukazují, že registry CREDIT BUREAU plní mnohdy zcela jinou úlohu než snížení rizik svých klientů. 


CERD SYSTEM se ohrazuje proti neustálému napadání ze strany konkurenčního soukromého subjektu, který se na trhu snaží získat dominantní postavení a nárokuje si veškerý trh s klientskými informacemi.
Žádáme média, aby si předem, než budou citovat CBCB a LLCB, řádně prohlédla vlastnickou strukturu subjektů CCB - Czech Credit Bureau  a.s.  a zjistila, kde jsou uskupením CRIF data klientů - jejich zákazníků - fyzicky zpracována a jaké výsledný efekt toto zpracovávání má.


CERD jako jediný a první upozornil na reálné nevyplacení výher SAZKOU, kde právě CRIF hrál v minulosti úlohu v doporučení vydání nekrytých úvěrů poškozeným bankám.  CERD SYSTEM poskytuje své služby dle zákonem daných norem, je pro svou účinnost oblíben věřiteli a odmítá se podílet na propagaci soukromého uskupení CRIF, které má své služby
chráněny registrovanou ochranou známkou v kombinaci se slovy CREDIT BUREAU, z účelových důvodů ji nepoužívá a parazituje na snaze vytvoření fikce státního nebo bankami vlastněného registru s užitím názvů dle aktuální výhodnosti.   Přejít zpět

Autor: CERD SYSTEM
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382