18.12.2018 14:34:11
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 226 900 subjektů
2 580 státních organizací
10 500 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

K doménám ministerstvo-spravedlnosti.cz, okresnisoud.cz, krajskysoud.cz, mestkysoud.cz, vrchnisoud.cz. obvodnisoud.cz

Vlastník domem ministerstvo-spravedlnosti.cz, okresnisoud.cz, krajskysoud.cz, mestkysoud.cz, vrchnisoud.cz, nejvyssisoud.cz, obvodnisoud.cz podal odpor proti žalobě o určení vlastnictví domén u rozhodčího soudu.

Žalobce (MSČR) nárokuje domény z důvodu shody obecných slov s části oficiálního názvu MSČR a jím podřízených složek.

Odpůrce (REALTIME INVESTMENTS INC.) považuje nároky MSČR za pokus o znárodňování domén a cenzuru na internetu. Odpůrce dále uvedl, že pokud rozhodčí soud, který byl zřízen MSČR uzná nároky žalobce na obecná slova bude požadovat znárodnění dvšech soukromých omén s návazností na státní právu a samosprávu (napr. statnisprava.cz, praha.cz, obce.cz, atd.) !

Žalobu a předběžná opatření MSČR považuje za útok proti bezplatnému přístupu na protikorupční linky, který v rámci SEO zajistily více jak 300 oznámení z podezření na korupční jednání úřadů, které spadají pod MSČR. Je nutno podotknout, že MSČR za více jak 20 let způsobilo škodu daňovým poplatníkům v řádech mnoha desítek miliard!

Precedenčně tak mohou být ohroženy domény v kombinacích obecných slov s názvy měst a obcí (napoř. portál obce.cz), statniprava.cz, parlamentnilisty.cz, obchodnirejstrik.cz a jiné stránky optimalizované na klíčová slova spojená s činností se státní správou či správu samotnou.

Vlastník domén v základu namítal, že postup MSČR je brutálním zásahem do svobody internetu, státem neredukovaného protikorupčního systému a jasnou snahou o cenzuru, neboť obdobných domén jako má odpůrce má desítky jiných soukromých subjektů a využívá jej jako bezplatné rozcestníky či informační portály, nebo doménové spekulace.   

Centrální registr dlužníků do tohoto sporu nehodlá zasahovat, neboť není jejím účastníkem. Do mediálního sporu je zatahován účelově ze strany korupčníků, kterí figurují v mnohamiliardových skandálech! Protikorupcnilinka.cz v této věci podalo žalobu na ministra Jiřího Pospíšila z důvodů plýtvání prostředků za soukromé advokátní služby, neboť MSČR má dostatek advokátů, aby se v doménovém sporu zastupovalo samo! Není jediný důvod, aby MSČR financovalo bez výběrového řízení soukromou advokátní kancelář  HAVEL HOLÁSEK PARTNERS.

Centrální registr dlužníků je nejúčinnějším nástrojem k ochraně před nehrazením škody vznikající v důsledku nehrazení a jeho protikorupční linky nejsou poplatné části zkorumpované státní správy! Z výše uvedených důvodů v předvolebním kládí CERD spustí stránky sametovarevoluce.cz s doporučení k řadě politických stran jež se pokouší napadat nestranné protikorupční automatizované linky a bude sumarizovat korupční kauzy parované k politické straně ODS! Centrální registr dlužníků nedoporučí voličům podporu ODS, jež prostřednictvím Jiřího Pospíšila vyvyjí sanhu o umlčení nástrojů na potírání státní kriminality a omezuje svobodu na síti internet!    

Centrální registr dlužníků na své náklady bojuje za práva občanů a stát bez KORUPCE!Přejít zpět

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382