17.01.2019 22:06:35
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 000 subjektů
2 590 státních organizací
10 600 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Vyjádření k neobjektivní reportáži TV PRIMA k reportérce Elišce Čeřovské

Vyjádření k neobjektivní reportáži TV PRIMA prostřednictvím reportérky Elišky Čerovské.


Smyšlená kauza nedoručeného výpisu

Centrální registr dlužníků nemohl dotčené osobě doručit Výpis o bezdlužnosti, neboť za poplatek 200,-Kč byl v té době registrem poskytován výpis vlastním tiskem. Objednáním této služby klient dostane v administraci systému instrukce k úhradě poplatku a nutnosti výpis vygenerovat a vytisknout.

Centrálnímu registru dlužníků zákon o ochraně osobních údajů ukládá data osobního charakteru zpřístupnit, není však povinností registru tuto službu poskytovat v klientském centru.

Stejně jako Google, Facebook je i CERD databázovou aplikací, která nevyužívá klientských centrál pro styk s potencionálním dlužníkem.

Centrální registr dlužníků neslibuje, že poskytne veškerý přehled všech závazků, neboť závazky v registru jsou vázány na informace poskytnuté věřitelem. Takto fungují všechny registry po celém světě!  Jakýkoliv vklad do registru je ze strany věřitele zcela dobrovolný, kdy věřitel vkladem informuje jiné věřitele o problematičnosti daného subjektu. Registr zajištuje pouze výměnu dat mezi věřiteli a možnost nahlédnout do registru i dlužníkům za účelem kontroly nahlášeného závazku vkladatelem.

V případě, že dlužník je přímo věřitelem (nebo třetí osobou) informován o existenci závazků, dlužník může přímo věřitele požádat o definovaní konkrétního dluhu, neboť je zřejmé, že má přístup do databáze neplatičů.

Kontrolou systému bylo zjištěno, že aplikace pro ohlášení dotazu pro média byla několik hodin před natáčením reportáže napadena hackerským útokem, systém tuto aplikaci z bezpečnostního důvodu automaticky vyřadil z provozu.

Vedení společnosti se pozastavuje nad neetickým jednáním redaktorky, neboť CERD ČR má velmi blízké kontakty na řadu reportéru televizí TV NOVA, ČT, TV PRIMA, kteří mají přímí kontakt na vedení registru, neboť registr často médiím poskytuje informace spojené s korupčními kauzami, internetovými podvody, atd.

Vzhledem k plně automatizovanému systému společnost nevyřizuje s potencionálními dlužníky jakékoliv úkony na základě osobního setkání, neboť systém je řízen vzdálenou správou a má kontrolní mechanizmus pro vyřízení jakýchkoliv písemných požadavků na základě kontaktních formulář a u státních orgánů prostřednictvím šifrovaného komunikačního kanálu.

CERD ČR pouze může s politováním hodným konstatovat, že takto neodborná reportáž může být vydána do zpravodajství a redaktorka Eliška Čerovská se neobtěžovala ani ověřit relevantnost údajů:

1) Sídlo společnosti je legitimní

2) Výpis nebyl žadatelem vygenerován

3) Název Centrální registr dlužníků je používán v souladu s ochranou známkou

Informace o neexistenci sídla Centrálního registru dlužníků na Praze 1 lze považovat za zcela smyšlenou, neboť společnost má uzavřenou smlouvu, na základě které provádí administrativní úkony spojené s chodem společnosti a na této adrese má od svého zápisu do OR legitimní sídlo.

Reportáž z výše uvedených důvodu vykazuje znaky účelově vytvořené reportáže, která má poškodit registr jako takový, včetně protikorupčních aplikací.

CERD ČR na tuto reportáž nebude prozatím jakkoliv reagovat, neboť nezpůsobila žádné negativní reakce. V případě že se tak stane, věc postoupí příslušným orgánům. Je také nutné uvést, že v České republice novinář nenese žádnou výraznou hmotnou a trestní odpovědnost a to přesto, že odvysíláním spotu získá vysokou finanční odměnu tudíž osobní prospěch!  

 

Zdroj: CERD ČRPřejít zpět

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382