17.01.2019 22:17:56
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 000 subjektů
2 590 státních organizací
10 600 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Eliška Čeřovská jedná v rozporu s novinářským etickým kodexem

Dne 25. 8. 2014 se se reportérka opět dopustila podvodné reportáže, neboť jí uvedené údaje jsou zcela smyšlené a řádně neověřené!

Aby CERD předešel dalším osobním útokům kontroverzní reportérky, která si neověřuje fakta a zveřejňuje neautorizované reakce protistrany, které si pravděpodobně píše sama, aby mohla odvysílat reportáž, uvádíme následující:

1) CERD nenárokuje žádné plnění, které nevzniklo ze závazného úkonu provedeného v administraci registru, neboť systém je zcela plně automatický a reaguje pouze na základě provedeného úkonu uživatelem (dlužníkem, věřitelem, třetí stranou)!
2) Údajná stěžovatelka na registr nezaslala jakoukoliv reklamaci prostřednictví autorizovaného formuláře a její tvrzení byla nepravdivá nebo byla vytržena z kontextu (reportérkou).
3) CERD vydal oficiální reakci na nekalé jednání reportérky a zveřejnil jej v sekci Tiskové zprávy. Proč reportérka nehledala odpověď na své otázky v sekci pro novináře běžné (Tiskové zprávy) a místo toho jednala zcela nestandardně a proti novinářské etice jen dokazuje, že její jednání je vedeno za účelem osobního obohacení.

CERD se neobává jakýchkoliv účelových trestních oznámení, neboť jeho činnost vychází z legislativy Spojených států amerických, Evropské unie a je i v souladu s Českým právem.

Při objemu dat, který zpracovává je počet podaných oznámení na registr hluboce pod mezinárodním průměrem.

Naopak jakýkoliv subjekt takto vystupující se vystavuje riziku žalob za poškození dobrého jména, trestnímu stíhání pro pomluvu a případnému jinému postihu!

 

Zdroj: Centrální registr dlužníkůPřejít zpět

Autor: CERD ČR
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382