18.12.2018 14:46:00
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 226 900 subjektů
2 580 státních organizací
10 500 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

K Elišce Čeřovské a její fabulace trestním oznámením v neprospěch registru

Centrální registr dlužníků prostřednictvím servisní společnosti CERD ČR obdržel dnes žádost Policie České republiky, aby se vyjádřila k trestnímu oznámení, které bylo podáno na registr v souvislosti s nepravdivou reportáží Elišky Čeřovské.

Servisní společnost CERD ČR na žádost policie obratem zodpověděla rozhodné otázky a požádala, aby byla vyrozuměna o ukončení šetření.

Vzhledem k tomu, že trestní oznámení může podat kdokoli a POLICIE tato oznámení musí prověřit, registr vždy v těchto případech přednostně spolupracoval.

CERD ČR nadále připravuje souhrn dalších právních kroků vůči Elišce Čeřovské, neboť její reportáž překročila běžné meze, které není registr ochoten tolerovat!

CERD ČR se domnívá, že není možné kohokoliv veřejně obviňovat z porušení zákona bez jakéhokoliv pravomocného rozhodnutí a zneužívat k tomu mediální prostor, který byl reportérce v rámci vykonávání profese svěřen a šířit tak paniku mezi obyvatelstvem.

Argumentace reportérky, že registr prověřuje Policie je zcela účelová a zavádějící, neboť Policie České republiky musí prověřit jakékoliv oznámení, byť sebeabsurdnější.

CERD ČR takovýmto oznámením čelil v průběhu 10 let několikrát, avšak vždy byla tato oznámení odložena z důvodu, že nebyl spáchán trestný čin!

3.9. 2014
1) CERD ČR připravuje oficiální stížnost na reportáže Elišky Čeřovské, která bude zaslána do 3 pracovních dnů prostřednictvím datové schránky k rukám statutárního orgánu TV PRIMA .

2) CERD ČR pověřila právní kancelář k podání stížnosti na TV PRIMA na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, neboť TV PRIMA odvysílala reportáže Elišky Čeřovské, které jsou neobjektivní, obsahují klamavé informace, ignorují oficiální Tiskové zprávy registru a zaměňují je za fiktivní neověřené reakce registru a vytvářejí dojem podvodné společnosti bez právního podkladu (rozhodnutí soudu, atd.) 

3) CERD ČR dále zvažuje další případná opatření, jako je například zavedení monitoringu zpravodajství TV PRIMA ve věci věrohodnosti podávaných informací s automatickým předáváním podnětů k RRTV
 Přejít zpět

Autor: CERD ČR
ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382