21.01.2019 08:46:53
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 229 300 subjektů
2 590 státních organizací
10 700 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Úprava provozu Centrálního registru dlužníků

Centrální registr dlužníků provozovaný společností CERD SYSTEM z důvodu finanční stability se dohodl s poskytovateli technologii a licencí na změně podmínek.    

CERD SYSTEM LLC. se stal strohým poskytovatelem internetových služeb autonomních aplikací, kdy některé aplikace společně provozuje se subjekty registrovanými v členských státech EU.

Systémy provozovaných CERD SYSTEM budou nadále využívat aplikace společného sdílení technologií CERD CLOUD.  Tato aplikace bude nově i přístupná na doméně CERD.CLOUD od 1. září 2016.

CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC. fyzicky převzal domény, které měl v právním vlastnictví bez zápisu u registrátorů a stal se tak transparentním vlastníkem doménových jmen. Tyto domény jsou na základě nájemních smluv provozovatelům technologických celků nově dlouhodobě pronajímány.

Nájemní smlouva může být ukončena v případě pravomocného rozhodnutí, že poskytovatel služeb porušil smluvní podmínky, za kterých mu byla doména a technologie poskytnuty, nebo porušil podmínky a legislativu státu v kterém systém provozuje a neučinil dostateční kroky k úpravě sytsému tak, aby splňoval zákoné požadavky.

Provozovatel a nájemce domén si tak nově musí sladit provozované systémy v rámci regionálních právních předpisů pod hrozbou ukončení poskytovaných služeb ze strany pronajímatele a poskytovatele fanšíz a technologických licencí.

 

 

 

Zdroj: CERD CYSTEMPřejít zpět

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382