21.03.2019 03:59:38
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Mašinové + Paumer: hrdinové, nebo vrazi?

To je otázka, kterou si po 22. červenci, kdy zemřel Milan Paumer, znovu pokládala média, k žádné shodě ale nedošlo: spíše naopak stvrdila v této věci polarizaci společnosti.

Otázka, na kterou se dnes pokusím odpovědět, zní: Proč tomu tak je? Proč naše společnost není ochotna naslouchat odpůrcům, zvažovat jejich argumenty a vytvářet prostor, na kterém by mohlo dojít ke sblížení názorů?
Filozofové, jako například Theodor Adorno, tvrdili, že historie není jen to, co se stalo, ale je mimo jiné také plná situací, k nimž nikdy nemělo dojít a za něž jsou lidé různou měrou zodpovědní, to znamená, že na nich nesou svůj podíl viny.

A Karl Jaspers dodával: "Každý z nás má vinu, pokud zůstal nečinný. Pasivita je morálně vinna každým selháním, které zanedbává povinnost chopit se jakékoliv možné aktivity k ochraně ohrožených, k ulehčení bezpráví, k odpírání zlu".

Vyjdeme-li z těchto úvah, které byly sepsány těsně po válce, jsou teoreticky vinni i u nás všichni, kdo se nechopili jakékoliv aktivity proti totalitnímu bezpráví, tedy kromě účastníků třetího odboje a disidentů. To samozřejmě nechce u nás nikdo slyšet, a proto politici o tomto tématu většinou mlčí.

Karl Jaspers došel k přesvědčení, že kdo se zúčastnil rasového (u nás bychom řekli třídního) šílenství, kdo měl iluze o výstavbě (u nás socializmu) založené na ideologickém podvodu, kdo se smiřoval se zločiny (u nás bylo neprávem odsouzeno asi 208 000 lidí, z toho 4 500 zemřelo ve věznicích, emigrovalo 179 000 lidí, na hranicích bylo zastřeleno 374 lidí a popraveno bylo 254 občanů), je nejen za minulé hrůzy odpovědný, ale musí se morálně obrodit.

Pokud k této morální obrodě nedojde, a to se u nás zatím nestalo, vinu si většina společnosti nepřizná. Otázky, které si klademe, jak média předvedla, jsou ještě lokajské, nebolavé a snaží se nás apriori vyvinit, tedy uchlácholit a uspat. Klasické schéma takových úvah zní: Odpor proti totalitě je marný a navíc škodlivý, protože totalitní moc brutalizuje.

Takhle se ale svobodný člověk neptá, a na to jsme zapomněli. Svobodný člověk totiž ví, že riziko je součástí každé zodpovědné existence a svoboda je hodnota, za kterou se platí životem.

Lokaj tuto premisu neuznává a klade záludné otázky, kterými se snaží sám i své předky vyvinit, místo, aby na sebe převzal vinu svých dědů a otců a snažil se ji odčinit, a tím obrodit společenství, ve kterém žije a za které cítí odpovědnost.

Svobodný člověk ví, že výnosy odbojové činnosti nelze nikdy měřit náklady. Obě kategorie jsou totiž zcela neměřitelné. Cenu životů zabitých za heydrichiády a cenu svobody, tedy možnosti obnovení Československa, nikdo neumí určit stejně jako cenu životů zmařených a zničených za komunistické nenormality a cenu možnosti obnovení demokracie v roce 1989.

Měřit lze jen míru našeho selhání: ptát se, proč jsme neprotestovali, když byli zavíráni nevinní a Milada Horáková byla vedena na popraviště. A oceňovat míru odvahy těch, kteří se nesvobodě postavili jakýmikoliv prostředky. Pokud se s tímto postojem nesmíříme, nebudeme nikdy svobodní a budeme zase snadno novou obětí každé další totality.

To, že se předseda vlády Petr Nečas, předseda Senátu Přemysl Sobotka a předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová účastní ve středu 4. srpna 2010 v Poděbradech posledního rozloučení s Milanem Paumerem, je tedy jen symbolické vyjádření úcty k odporu proti nesvobodě a vrací nás do civilizace, v níž svoboda má vyšší hodnotu než život. Tento akt lze dokonce vidět jako začátek naší obrody.

(Napsáno pro ČRo6)Přejít zpět

Autor: Karel Hvížďala


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382