22.03.2019 16:49:19
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 900 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Za Milanem Paumerem aneb O různých zlech

V souvislosti s odchodem člena nejproslulejší protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů se naše společnost, alespoň soudě podle reakcí ve sdělovacích prostředcích, zejména na internetu, rozdělila na dvě zhruba stejné části. Jedna odbojáře označuje za vrahy, druhá naopak za hrdiny. Pravda je poněkud jednodušší, totiž většina našich občanů nemá na jejich čin vyhraněný názor.
Většina těch, co si pamatují onu dobu z vlastní zkušenosti, je za teroristy nepovažuje. Jiní, kteří byli aktivními subjekty komunistického útlaku, jim nemohou zapomenout to, že zesměšnili nejen naši, ale zejména východoněmeckou a sovětskou policii a armádu. Ačkoliv proti nim stálo na dvacet tisíc ozbrojenců, bratři Mašínové s těžce zraněným Milanem Paumerem se probojovali až do západního Berlína.

Oba bratři byli vychováni k přesvědčení, že nejhorší život je v otroctví a že proti zlu je nutné bojovat všemi prostředky. Biblické Oko za oko kladli mnohem výš než odporování zlu dobrem. To krédo jim vštípil jejich otec, jedna z největších postav protinacistického odboje, který boji za naši svobodu obětoval život.

Po necelých třech letech svobody v důsledku komunistického puče byli mladí Mašínové postaveni před osudovou volbu: buď se podřídit hrubému násilí zfanatizovaných nemyslících mas organizovaných v Lidových milicích a StB, vedených moskevskými poskoky v čele s degenerovaným Klementem Gottwaldem, který se jezdil do Moskvy učit, jak demokratům zakroutit krkem, nebo se hrubému násilí, rozsévajícímu strach a hrůzu popravami stovek odpůrců a zavíráním tisíců nevinných lidí do koncentračních táborů, postavit se zbraní v ruce. Oba bratři se rozhodli jít cestou svého otce.

Po provedení několika záškodnických akcí jim hrozilo, že budou odhaleni a skončí mezi stovkami dalších na popravišti. To by však znamenalo, že jejich odhodlání porazit komunistickou hrůzovládu by nedošlo naplnění. Proto se rozhodli probít se na Západ a zúčastnit se osvobození vlasti v řadách americké armády. To první se jim podařilo. Probili se na Západ, vstoupili do americké armády, ale zklamáni tím, že Američané o osvobození Moskvou porobených národů ztratili zájem, z jejich armády odešli.

Co je větší zlo? Co je vražda, co je zabití?

Největší podlosti v hodnocení Milana Paumera je jeho označování vraha. On totiž nikoho nezabil, natož aby někoho zavraždil. Nejodpornější na celé akci bylo usmrcení omámeného nepřítele nožem. Šlo o vraždu, nebo o zabití? Úspěch odbojové skupiny závisel na tom, že nesměla být vyzrazena. To by znamenalo jejich smrt, tj. nesplnění úkolu, který si předsevzali. Každý, kdo by jim to mohl překazit, byl jejich nepřítel. Byli ve válce. Jak se později ukázalo, šlo o válku soukromou, ale válka to byla. A ve válce se nepřátelé likvidují. Na způsobu likvidace nezáleží.

Kritici bratrů Mašínových vycházejí z toho, že při svém útěku zabili několik nevinných lidí. Pokud se někdo postaví nepříteli se zbraní v ruce, musí počítat s tím, že jeho nepřítel učiní totéž. Pak už jde jen o to, kdo je rychlejší. Jeden i druhý má na rozhodnutí jen velmi málo času. I v případě, že hrozí prozrazení, je pro záchranu i učinění odporného kroku nezbytné a omluvitelné.

Pro objektivní zhodnocení útěku odbojové skupiny je nutno vzít v úvahu i celkovou situaci v naší zemi. Komunistická věrchuška rozpoutala nepochopitelný teror. Všechny tzv. nepřátele, zejména vlivné osobnosti, posílala do koncentráků a na popraviště. Dnes všem známý proces s Miladou Horákovou a spol. byl toho jednoznačným důkazem. V jejich případě nešlo o žádný ozbrojený odboj. Naopak šlo jen o ukázku všemocnosti komunistických ideologů, kteří chtěli zastrašit širokou veřejnost natolik, že i normální lidé poslušně podepisovali petice požadující smrt Horákové. Pamatuji si, jak jsme později museli coby školáci vytrhávat z učebnic listy s fotografií Rudolfa Slánského, takže v nich zůstal jen osiřelý Kléma. O začerňování jmen Slánského, Clementise a jiných nemluvě. Zdalipak mladá komunistka, která v televizi o Milanu Paumerovi prohlásila, že vrah zůstane vrahem, ví, že ten její Kléma vědomě posílal na smrt lidi, o kterých věděl, že se ničeho nedopustili, jen proto, že si to přál soudruh Stalin?

Kdo byl vrah? Byli to Mašínové a jejich druzi, kteří se rozhodli obětovat i svůj život za svobodu, nebo státník, který v průběhu procesu se Slánským hospodsky prohlásil, že tři dostanou doživotí a jedenáct čeká špagát? To jednoznačně svědčí o tom, že šlo o justiční vraždy, které jsou neporovnatelné s usmrcením lidí ve válce, byť, jak se později ukázalo, válce soukromé. Zatímco Gottwalda a jeho sebranku, požírající nakonec i vlastní soudruhy, je normální považovat za sprosté vrahy, bratry Mašíny a jejich druhy lze považovat jen za hrdinné bojovníky za osvobození od zotročovatelů.

PS: O Mašínech a spol. jsem se dověděl až v roce 1961 na vojně od důstojníka, který si byl jist, že ho neudám. Byl hrdý na to, že se probojovali přes ohromnou přesilu až na Západ.
 Přejít zpět

Autor: Tomáš Jurčík


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382