21.03.2019 04:28:06
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

O amerických Slovákoch

Slovenská matka s deťmi v USA, 1921

V posledných rokoch sa so sochami na Slovensku ako keby roztrhlo vrece. V parlamente odchalili bustu Andreja Hlinku, v Bratislave po rokoch znovu postavili legionárskeho leva a Štefánika, pri hrade stojí Svätopluk a svoju bustu mal aj bývalý premiér Fico, dokým ju neukradli. Kto by mal byť ďalší?
Podľa mňa by to malo byť súsošie amerických Slovákov, najmenej docenených hrdinov Slovenska.

Po rakúsko – uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa Habsburská monarchia rozdelila na Predlitovsko a Zalitovsko, kedy v monarchii začali palitiť fakticky dva právne systémy. Týmto rozdelením sa začal aj výrazný úpadok slovenskej kultúry a školstva. Čoskoro boli úradmi boli zavreté tri slovenské gymnázia a Matica Slovenská, slovenčina ako vyučovací jazyk bola zakázaná. Frustrovaná slovenská politická a kultúrna špička stráca dych a na uvedené skutočnosti nedokáže reagovať
V rovnakom čase sa začína ja masová emigrácia do USA. Rýchlo rozvíjajúca sa krajina potrebovala množstvo pracovnej sily a vidina veľkého zárobku lákala aj mnoho ľudí z chudobných častí  Uhorska. Ročne sa tak v USA vyloďuje asi 30 000 prisťahovalcov a v roku 1910 je v zámorí už 281 707 osôb slovenskej národnosti. Niektoré oblasti sa úplne vyľudňujú a úrady hlásia, že v prípade mobilizácie by v nich narukovalo iba asi 15% až 20 % brancov. Emigranti zo Spiša, Šariša, Zemplína, Abova alebo Turca sa usádzajú v Pensylvánii, Ohiu, Illinois, New Jersey a New Yorku, kde vytvárajú väčšie komunity ako vtedajšie slovenské mestá ako Bratislava alebo Košice.

Slovenskí baníci, Pensylvánia

Slováci sa uplatňujú v hlavne v baníckom, hutníckom a drevárskom priemysle, ženy často pracujú ako slúžky. Okrem ťažkej práce a omnoho vyššieho zárobku sa tu stretávajú s úplne novou skúsenosťou – nikomu neprekáža ich jazyk a národnosť. Tu dochádza k premene obyčajného roľníka k uvedomelému Slovákovi. Bez akýchkoľvek obmedzení sa najprv sa zakladajú slovenské farnosti, ktoré neskôr nasledujú slovenské školy a svojpomocné spolky. Prvým bol v roku 1883 “Perši uherszko – slovensky v nyemoci podperujuci spolek”, ktorý platcom týždenného poplatku poskytoval pomoc v prípade choroby. Osvetovú a náučnú funkciu plnili časopisy. Kým na Slovensku vychádzajúci Slovenský týždenník mal náklad 14 000 výtlačkov, v USA vychádzajúce Amerikánske – slovenské noviny vychádzali v počte 30 000.  Časopisy ako Jednota (1891) alebo Slovák v Amerike (1889) vychádzajú dodnes.

Slovenská komunita, Pensylvánia

Slováci však nezabúdali ani na krajanov doma. Okrem množstva peňazí, ktoré posielali príbuzným, organizovali aj rôzne zbierky a posielali komunitám im nedostupné zariadenie. Spomeniem napr. rodákov z našej obce, ktorí nám poslali vyrezávanú krížovú cestu a peniaze na zakúpenie kostolných zvonov.
V roku 1907 sa zakladá v Clevelande Americká liga, ktorá zastrešuje  všetky slovenské spolky a reprezentuje záujmy amerických Slovákov. Kým v domovine národné povedomie upadá v novej vlasti prežíva svoju renesanciu. Ich národnobrodzovacie úsilie vyústili do podpísania Clevelandskej (1915) a neskôr Pittsburskej dohody (1918), v ktorých sa ako predstavitelia svojbytného národa prihlásili k samostatnému  štátu Čechov a Slovákov.
Ak sa už u nás stavajú sochy otcov národa, nezabudnime aj na drobných roľníkov z odľahlých častí Slovenska, ktorí sa napriek a vďaka ťažkej práci v zámorí tak veľmi zaslúžili o obnovu národa a neskorší vznik ČSR.

PS: Po vzniku ČSR sa časť emigrantov vrátila nazad domov. Napadá ma myšlionka môjho kamaráta, ktorý sa zastavil nad tým akú veľkú lásku mali títo ľudia k domovine. Veď za tie peniaze čo si  po návrate u nás kúpili dom a nejaké role, na pláňach Ohia by si kúpili možno 10x väčší pozemok.

Zdrje:

VNUK, František: 150 rokov v živote národa

sk.wikipedia.org

exil.sk
 Přejít zpět

Autor: Stanislav Šimčík


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382