22.03.2019 16:41:01
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 900 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Pět finančních ponaučení z krize


Globální recese z let 2007-2009 byla největší krizi všech dob, pokud jde o absolutní rozsah způsobené finanční škody: „umazala“ finanční majetek v rozsahu 37 trilionů amerických dolarů. S odstupem lze však říci, že podnikům i osobám, které se chtějí ve své finanční strategii vyvarovat vážných problémů, přinesla i některá ponaučení.

Přes všechny rozdíly mezi světem podnikových a individuálních financí lze řadu z nich využít i při tvorbě osobních finančních strategií.

Finanční páka je riskatní

Finanční páka představuje investování opírající se o půjčené peníze. Prvé klíčové ponaučení, které krize přinesla, říká, že nepřiměřená finanční páka je velmi riskantní formou investování. A to bez ohledu na subjekty, které jí využívají.

 Finanční páka vytváří dvojsečný meč. Může zvětšit zisky, když ceny aktiv stoupají, ale také umocnit ztráty, pokud padají. Právě k tomu v poslední recesi došlo.

 Nadměrná finanční páka byla hlavním faktorem, který vedl k cenové bublině na trhu bydlení, jež vyústila v krach tohoto trhu v roce 2007. Důsledky nadměrné finanční páky nesla velká část hlavních aktérů realitního trhu – domácností, bank i realitních spekulantů. Učebnicovým příkladem nebezpečí nadměrného užití finanční páky se stal případ banky Lehman Brothers: poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu nabyl u této banky v roce 2007 hodnoty 31, což znamenalo, že každý dolar aktiv v její bilanci byl kryt pouze třemi centy vlastního kapitálu.

Ponaučení z finanční krize říká, že pákový efekt sice není z principu špatný, jeho nadměrné užití je však pro většinu investorů (a tím spíše fyzických osob) zpravidla zničující. Pro finanční krytí nakoupeného aktiva nebo investice je třeba mít adekvátní majetek.

Likvidita je vždy výhodná

Druhé ponaučení hovoří o významu udržování adekvátní části aktiv v likvidní podobě.

 Nejvýraznějším poučením se v tomto směru stal případ banky Washington Mutual, největší americké spořitelny, která byla přinucena k bankrotu kvůli „runu“ v rozsahu 9% vybraných vkladů, ke kterému došlo během desetidenního období. Úvěrové trhy totiž ve stejné době prakticky zamrzly.

 Problém nedostatečného hotovostního polštáře pro případ nenadálé potřeby (v případě ztráty zaměstnání nebo nečekaných výdajů) odhalila finanční a hospodářská krize i u domácností. I v hospodářsky nejvyspělejších zemích (nebo naopak, paradoxně, právě tam) žije totiž „od výplaty k výplatě“ velká část domácností.

 Podle výzkumu ze září 2009 by bylo pro 71% Američanů obtížné zaplatit pravidelné účty, pokud by se jejich výplata zpozdila o pouhý týden (a pokud by současně ztratily možnost čerpat trvalý úvěr od své banky a/nebo rychle prodat část svého majetku). Podobný průzkum provedený v Kanadě ukázal, že potíže vystačit s příjmem, kdyby byla jejich výplata o týden zpožděna, by mělo 59% domácností. Nízká hodnota likvidity domácností v USA se stala i jedním z faktorů, který přispěl k vypuknutí recese.

Podvádět se nevyplácí

Ke zjišťování velkých podnikových podvodů začalo ve vyspělém světě docházet již od začátku tohoto desetiletí: nejznámějším případem se staly případy společností WorldCom a Enron. V průběhu krize počet zjištěných korporátních podvodů dále vzrostl. Sahaly od mutimiliardových letadlových schémat B. Madoffa přes daňové úniky a nedovolené užívání vnitřních informací v obchodním styku až k navyšování manažerských bonusů pomocí podvodů s antedatovanými opcemi. Krize tak do značné míry změnila pohled veřejnosti na korporace a jejich manažery: jejich důvěryhodnost klesla a zájem o odhalování jejich prohřešků se zvýšil. Vzrostl i sklon zaměstnanců či kolegů tyto prohřešky příslušným úřadům hlásit.

 Mnoho manažerů zapletených do těchto skandálů skončilo na mnoho let ve vězení a/nebo zaplatilo velké pokuty. V několika případech byli vrcholoví manažeři propuštěni i kvůli „zdánlivým triviálnostem“, jako padělání nebo zkreslování životopisů, podávání falešných informací o svém vzdělání a kvalifikaci apod. Přinejmenším ve vyspělém světě tak začíná v rostoucí míře platit, že podnikové podvody se nejen podnikům, ale ani jednotlivcům nevyplácí.

Investice do netransparentních podniků nejsou rozumné

Čtvrté ponaučení říká, že investor by neměl vkládat prostředky do podnikání, které je netransparentní nebo kterému nerozumí. Krize ukázala, že řada firem byla po řadu let úspěšná v klamání investorů, a to nejen individuálních, ale i kolektivních, díky své netransparentnosti.

 Často k ní přispívala široká portfolia jejich aktiv. Jako příklad může opět sloužit společnost Enron, po léta úspěšná i v klamání „chytrých“ investorů, která zahájila své podnikání provozováním plynovodů, po čase však přerostla v konglomerát, který vlastnil a provozoval i tepelné i vodní elektrárny apod. a jehož „podnikatelský model“ byl natolik složitý, že jeho účetním závěrkám bylo obtížné porozumět.

 Ponaučením z těchto případů je, že společnosti, které nejsou plně transparentní, které tím mohou maskovat své skutečné hospodaření i finanční pozici a jejichž podnikání je obtížné rozumět, nejsou pro investování vhodné.

 Konkurence vyžaduje trvalý „update“ schopností

 K ilustraci pátého ponaučení slouží nejlépe příklad General Motors. GM byla po 77 let největším světovým producentem aut. Byla i největším soukromým zaměstnavatelem v USA. V posledních desetiletích se však stala obětí svého vlastního úspěchu: ztratila schopnost inovace. Pokles podílu na trhu ve prospěch konkurence ve spojení s obrovskými náklady vedl v krizi k rychle rostoucím ztrátám, které se firmě staly osudnými.

I příběh GM však přináší ponaučení. Chce-li firma čelit konkurenci, musí své produkty a služby trvale zlepšovat, a to ještě předtím, než se její finanční situace začne zhoršovat. Ani firma velikosti a tradice GM si nemůže dovolit nerespektovat přání svých zákazníků.

I toto ponaučení se týká i jednotlivců. I jednotlivec, má-li si udržet finanční zdraví,  si musí své schopnosti trvale aktualizovat. A to nejen v období krize.
 Přejít zpět

Autor: Jan Urban


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382