21.03.2019 04:02:36
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Matej Bel vydal pre slovenských školákov slovník latinčiny (1719)

Matej Bel (1684-1749) publikoval v roku 1719, po piatich rokoch vo funkcii rektora bratislavského evanjelického gymnázia, štvorjazyčný latinsko-nemecko-maďarsko-slovenský (resp. český) slovník. Vydaním tohto diela sa zapísal do dejín slovenskej lexikografie pred Antonom Bernolákom.

Knižný materinský jazyk Slovákov pred Bernolákom
Používanie a chápanie termínov ´slovenčina´ a ´čeština´ (a ich variantov) bolo pred osvietenským jazykovedcom a kodifikátorom A. Bernolákom nejednotné. Slováci raz označovali svoj jazyk za slovenčinu, raz za češtinu, raz považovali svoj jazyk za totožný s češtinou, raz za odlišný a pod. Rozhodujúci je však fakt, že naši predkovia písali z ich pohľadu v rodnom jazyku, a na dnešných jazykovedcoch je, aby analyzovali, do akej miery sa v dobovej knižnej materinčine Slovákov odrážal jazyk (na Slovensku výrazne prítomnej) českej literatúry.

Verše M. Bela v rodnom jazyku
´Svoju´ podobu materinského jazyka zanechal aj Matej Bel, napríklad aj v príležitostných veršoch pre novomanželov z okruhu svojich známych z roku 1706. Belov jazyk evidentne potvrdzuje český vzor, ale aj slovenského pisateľa:

Manželka jako kmen výborný a plodný
rodit bude jak strom pri vodách štepený.
Dítky co mladistvé pníky olivové
vúkol stolu jeho stát budú spanile.

Ešte ukážka Belových veršov z roku 1708 po smrti priateľa:

Kam sa bereš, ach, kam, bratre múj premilý!
Ach, pročež srdce mé teskníš v touto chvíli?
Ticho, bratre milý, co sobe tak stískáš,
jakýže užitek z tvého pláče získáš?

Co pak rodičové i co tvá rodina
delat bude, kdy k nim dújde ta novina?
Nechať se s tým teší, že v živote večném
opet se shledáme v svete nekonečném.

Bel vydáva latinsko-slovenský slovník
V rokoch 1714-1719 bol M. Bel rektorom bratislavského gymnázia (potom pracoval celý život ako farár nemeckých evanjelikov v Bratislave a popri tom sa venoval práci na svojom mohutnom vlastivednom diele). Podľa Belových pedagogických predstáv by mali byť žiaci v Uhorsku vedení k prirodzenému zvládnutiu latinčiny, nie k bezduchému memorovaniu textov. Preto obohatil latinsko-nemecký školský slovník Nemca Ch. Cellaria, zvaný Liber memorialis, o slovenské a maďarské ekvivalenty. V roku 1719 ho vydal.

Slovník Liber memorialis od M. Bela

Bel označuje slovník ako český, ale používa slová ako svokor, žiak, mucha, kováč...
Belov slovník, ktorý obsahoval niekoľko tisíc lexikálnych ekvivalentov latinských slov, vyšiel vo viacerých vydaniach. Nazýva ho českým, no zároveň používa na vysvetlenie latinských výrazov slová ako „svokor", „žiak", „mucha", „kováč" a pod. Dielo je tak dokladom (až živelného) vývinu vtedajšej knižnej podoby jazyka Slovákov.

V otázke jazyka sa M. Bel pridal k D. Krmanovi, nepriateľovi slovakizácie
Bel vo vlastnom ponímaní neovládal dostatočne svoju rodnú reč a v otázkach jazyka slovenských kníh uznával autoritu evanjelického superintendenta Daniela Krmana, ktorý bol odporcom rozmáhajúcej sa slovakizácie. Preto napríklad pri takých vážnych počinoch ako vydávanie Biblie (1722), či náboženských textov pre Slovákov, žiadal Bel o jazykovú úpravu Krmana, ktorý v rámci korekcie odstraňoval aj slovakizmy. D. Krman bol zástancom jednotného jazyka Čechov a Slovákov, písal už vtedy archaickou (vyše sto rokov starou) češtinou tzv. kralickej Biblie, ktorú v 16. storočí v Čechách preložila Jednota bratská.
 Přejít zpět

Autor: Roman Kebísek


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382