24.01.2018 12:25:11
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 198 400 subjektů
2 560 státních organizací
9 200 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.11.2017 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

15.05.2017 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

04.07.2016 - Protikorupcnilinka.cz - Vladimír Růžička čelí obžalobě, že v letech 2012 a 2013 převzal půl milionu korun jako sponzorský dar. Růžička peníze uložil na účet manželky a později je vrátil. Soudce po předběžném výslechu nařídil hlavní líčení.

03.06.2016 - Protikorupcnilinka.cz – Varuje před zaváděním nových registrů a elektronických systémů nové generace pro sledování osob a firem, neboť ohrožují demokracií i svobodu rozhodování občanů. Většina nově zaváděných technologií mají širokou škálu sekundárního využití, které lze využít k ovlivňování veřejného mínění, manipulaci osob a rozhodování státních úředníků, ale i politiků.

Proč korupce?

Dvacet let po Listopadu se korupce stala jedním z hlavních společenských témat. Lze neblahý stav změnit jenom soustavou nové mechaniky jejího potírání, nebo je to hlubší kulturní problém?

Údaje o korupci v ČR vykazují kritické hodnoty už od poloviny devadesátých let, kdy se začalo systematičtěji s jejím sledováním. Dvacet let po Listopadu se pak korupce stala jedním z „vítězných" témat politických voleb na straně pravice, která jej dokázala uchopit „autentičtěji" – a ještě navíc spojit vnímání korupce s představou vlády levice (která měla tuto agendu rovněž ve svých programech). R32;R32;

Otázka korupce je na první pohled srozumitelná, je snadné vůči ní navenek zaujmout jasný morální postoj a existuje zde širší empirická zkušenost: jak ukázaly různé výzkumy, v posledních letech s ní měli zkušenosti ve dvou třetinách tuzemských firem, z nichž zástupci více než poloviny připustili, že pokud by úplatek vedl k novým zakázkám, byli by ochotni jej poskytnout. Fakt, že téma korupce vystoupilo s takovou dominancí ze sféry velkých vlastníků, podnikání a byznysu, ukazuje především na dvě věci. O první se více psalo – v zavedených „pravidlech hry" se vzrůstající náklady na korupci začaly už příliš prodražovat. Ta druhá je pak nejspíš indikátorem úplného konce procesu přerozdělování předlistopadového majetku, k němuž byla nejprve třeba velká „tekutost" na hranici státní/ privátní, jak ji na počátku charakterizovaly „neexistence špinavých peněz" a velké právní „zhasnutí světla". Éra tekutosti a později už jen pružnosti dospěla nyní do fáze tuhnutí – přerozdělování velkých aktiv je u konce, nastává období „malých toků" z jejich zisků či výnosů, větší objemy představují především státní zakázky. R32;R32;

Evidence o korupci má ale převážně povahu abstraktních statistik – prokázaných příkladů je zvláště vůči makročíslům velice málo. Jak ale korupce v takové míře může vůbec vzniknout? Je-li jejím toposem hranice mezi veřejnou správou a soukromými subjekty, korupční zlom vede především skrze osoby úřední a zastupitelské. Je-li míra korupce skutečně tak vysoká, jak se soudí, spíš než na nedostatek represivních mechanismů to ukazuje na velké kulturně-psychologické rozpoložení jednotlivých nositelů korupce a do jisté míry i celé společnosti. R32;R32;

Ač z hlediska viny není takový rozdíl mezi člověkem přijímajícím úplatek a tím, kdo jej dává, průlom na mnohem více rovinách probíhá na straně příjemce. V celé historii můžeme spatřit napětí mezi odvozováním společenské důstojnosti od majetku versus od společenské pozice – ve smyslu čím vyšší pozice, tím vyšším nositelem důstojnosti se člověk stává. Ve feudálních formacích majetek a formální společenská pozice zpravidla splývaly, demokracie posledních sta až dvou set let vytvořila takové společenské struktury a mechanismy, které tyto dvě entity oddělily. Korupce na straně příjemce je především průlomem jeho poziční společenské identity ve prospěch identity majetkové. Je rezignací na důvěru v poziční identitu, která může být navíc podpořena relativní propracovaností maskovacích mechanismů vlastního předávání úplatků – jde-li o korupci penězi. Svoji roli může naopak hrát i strach z mocenského postihu zkorumpovanými nadřízenými (např. na principu postupů popsaných v rámci kauzy soudní mafie) nebo strukturální dlouhodobá nejistota či podhodnocenost vlastní pozice – nejen finanční, ale i statusová, symbolická – které jsou zdrojem profesní důstojnosti a integrity jednotlivých lidí. R32;R32;

Pravicový recept na korupci přichází spolu s receptem na „zeštíhlování" státu – tedy s dalším ohrožením pozice státních zaměstnanců. Bude zajímavé sledovat, jestli toto opatření spolu s chystanými novými možnostmi vyšetřování korupce strukturu státního aparátu „zpevní", nebo zda o to víc převládne vůle k riziku – která je ostatně ceněnou vlastností finančního kapitálu a tedy jádra současných elit, jejichž mnozí členové vetknuli vlastním příkladem do celé společnosti vzorec popsaný Charlesem W. Millsem: „Tam, kde životní kariéru určují peníze, tam se vždycky nakonec těší úctě člověk, který je má, bez ohledu na to, jak k nim přišel."

Text byl publikován 3.8.2010 v internetovém Deníku Referendum.Přejít zpět

Autor: Vít Janeček


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382