21.03.2019 04:53:50
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 800 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Tiskové prohlášení Centrálního registru dlužníků

Centrální registr dlužníků ČR se ohrazuje vůči atakům „redaktorů“ Jiřího Hovorky a Petra Kučery, jež účelově protlačují a zvýhodňují kartelové uskupení CBCB, bez možnosti reakce Centrálního registru dlužníků.

Centrální registr dlužníků je největším správcem nesplacených závazků, kde jeho rozsah několikanásobně převyšuje působnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o., jejichž uskupení vzniklo pod kartelovou správou italské skupiny CRIF.

S ohledem na tisíce evidovaných poškozených „dlužníků“ těmito skupinami vzniká Asociace registrů České republiky, která se bude zaobírat poškozením potřebitele, obcházení bankovního tajemství prostřednictvím privátních společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je technologicky a zcela ovládána prostřednictvím CCB – Czech Credit Bureau, a.s. a dále Italským CRIF.

Centrální registr dlužníků jako správce největších protikorupčních systémů v České republice v poslední době před inovací a rozšíření protikorupčních systémů čelí vyššímu počtu ataků neeticky jednostranně vedených článků, na které nemá možnost reagovat.

Je tedy možné, že této ataky také souvisí s obsazování kontroverzních osob do silových složek jako je Michla Moroz, jehož vazby jsou přímo spojeny s osobami s minulostí bývalé STB, ale i jeho bratrem, který figuruje ve společnosti, jež od MVČR obdržela několik výhodných státních zakázek.

Centrální registr dlužníků, který bezproblémově funguje v České republice více jak 10 let pod správou následnických subjektů je s příchodem osob, jež se pokouší o kartelizaci informačních technologií je vystavován atakům, který má omezit jeho vysoký rozmach a oblibu a účinný boj s korupcí a kriminalitou.

Upozorňujeme, že není v České republice vyjma Centrálního registru dlužníků jediný efektivní nástroj, který mohou věřitelé na svou ochranu využívat. Protikorupční systém je jediným systémem napomáhající odhalovat tu nejzávažnější kriminální činnost bez vlivu politického, nebo ekonomickým lobbingu.

Centrální registr dlužníků se jako jediný vždy zasadil o to, aby závažné politické kazy byly alespoň prověřovány orgány v trestní věci činný a to napříč politickým spektrem. Snaha o poškození tohoto unikátního systému pouze naznačuje, že mocenské prvky místo deklarovaného boje korupcí se pokoušení zbylé účinné nástroje potlačit.   

Vyjádření ke sporům se soukromou společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s a LLCB, z.s.p.o..

CERD a jejo mezinárodní zástupci vedou spor o užívání obecného názvu BRKI a NRKI, kdy si obě strany nárokují jeho užívání. Centrální registr dlužníků České republiky je toho názoru, že CBCB a LLCB není provozovatelem žádných registru, neboť se jedná pouze o společnosti, které jsou technologicky ovládané „italským“ uskupením CRIF, bez něhož jak CBCB a LCCB nejsou schopni existovat.

Souhlasy na správu osobních údajů ze strany CBCB a LLCB považujeme za neplatné, neboť z nich není zřejmé, kdo spravuje citlivá klientská data a v jakém rozsahu.

Centrální registr dlužníků má ověřené informace, že CBCB a LLCB je uskupení, jež vydává citlivé údaje o klientech partnerských bank NBÚ, BIS a jiným orgánům a subjekty jež jsou v tomto systému evidování nemají při udílení souhlasu s nakládání s citlivými údjai ucelený obraz jak je s jejich citlivými údaji bude nakládáno a to i na území Itálie (státu v EU jež se těší nejvyšší kriminalitě a korupčních deliktů s návazností na celosvětové mafiánská uskupení ).

Centrální registr dlužníků odmítá jakkoliv propagovat subjekty CBCB a LLCB, neboť technologicky a příjmově se jedná o zcela soukromé subjekty pod vedením CRIF. Žádá tedy vybraná média, jejichž novináři neznají problematiku registrů, aby se zdržely reklamních propagačních článků, jež mají za úkol potlačit pravidla hospodářské soutěže.

 

 Přejít zpětSponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382