21.03.2019 04:28:36
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Co ty kroupy na té Praze mají?

Téma dnešního blogu je průhledné - kroupy a krupobití v Praze. Což byl snad poslední nebezpečný “letní” meteorologický jev, který letošním prázdninám ještě chyběl. V červenci jsme zažili několik tropických dnů a nocí, v srpnu trvalé vydatné deště a následné povodně na Liberecku, silné bouřky s přívalovým deštěm a přívalové povodně, tornádo na Mladoboleslavsku a nyní kroupy v Praze.
Zatímco u nás v Břevnově se bouřka obešla bez krup a nevzpomínám si, že by se tady za posledních 7 let, co tu bydlím kroupy vůbec vyskytly, na Jižním Městě, v Písnici a na Libuši se lidé nestačili před kropibitím ukrývat. Navíc mám pocit, že tato část Prahy kroupy nějak “přitahuje”. To mě přivedlo na malý test, zda není výskyt krupobití v nějakých částech Prahy častější?!

Podle statistiky z klimtologického atlasu podnebí Česka se s krupobitím v Praze nejčastěji setkáme v květnu, následují duben, červen a červenec. Měsíc srpen je, co se četnosti výskytu krupobití týče, s průměrem 0,3 dnů za měsíc, až na pátém místě. Nutno ale dodat, že v jednotlivých letech počet dnů s krupobitím hodně liší. Za posledních 10 let byl na kroupy bohatý rok 2005, na stanici Praha-Karlov a Praha-Ruzyně bylo krupobití pozorováno hned 3x. Zkusmo jsem prohledala internet abych našla zprávy o výskytu krup v Praze. Dozvěděla jsem se, že pokud se nad Prahou od roku 2000 přehnala velmi silná bouřky, která byla doporvázena krupobitím, potom byl jejich výskyt hlášen nejčastěji z Jižního Města, Řep, Podolí, Újezdu, Anděla, Písnice, Libuše, Modřan nebo Letňan. Pokud si k jednotlivým výskytům krupobití přiřadíme synoptickou situaci, tedy odkud frontální systém, na kterém se tvořily bouřky, přecházel, ve většině případů souhlasí výskyt krupobití s postupem fronty. Pokud fronta postupovala od západu, kroupy se vyskytly v Řepích nebo na Andělu, pokud od jihu tak na Jižním Městě nebo Libuši, od severu potom v Letňanech.
Ačkoliv analyzovaných případů je příliš málo na to, aby se nějaká pravidelnost dala prokázat, přeci jen skutečnost, že kroupy se vyskytují na té straně Prahy odkud přichází proudění, umožňuje formaovat hypotézu, že tepelný ostrov Prahy nebo charakter zástavby má vliv na tvorbu krup v bouřce.
Už vidím, že možná někteří meteorologové tuto hypotézu odmítají a ťukají si přitom na čelo. Já také v žádném případě nejsem přesvědčená o tom, že takto tvorba krup funguje, ale určitě by taková shoda náhod a hypotéza stála za důkladné ověření.

P.s. Pokud jste zažili v Praze intenzivní krupobití a pamatujete si jeho přesné datum, budu ráda pokud ho uvedete v komentáři blogu i s identifikací postižené městské části.Přejít zpět

Autor: Dagmar Honsová


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382