21.03.2019 04:26:20
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 700 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Odkaz a kupčení s Janem Palachem

Dne 11. srpna 2010 by se dožil Jan Palach dvaašedesáti let. Výročí jeho narození si média skoro nevšimla, ač jeho čin stojí za důstojné připomenutí. V naší pragmatické době připomíná rozměr, který se z našeho života vytrácí.

Jako filozofické myšlenky, které se dají redukovat na svou kostru, jsou k ničemu, jak připomínal Theodor Adorno, tak podobně lidské činy, jejichž výsledek je předem snadno vykalkulovatelný, kde výdaje odpovídají ziskům, jsou v závazně chápaném životě bezcenné. Neobsahují tajemství, nejsou riskantní sázkou na vlastní přesvědčení. Člověk za ně neručí životem.

Vrátím-li se ještě k filozofu Adornovi, tak ten říkal, že síla myšlení k tomu, aby neplavalo s vlastním proudem, je síla rezistence, odporu vůči tomu, co je již myšleno. I tady platí paralela s lidskými činy: Chovat se tak, jako se chová většina, je snadné: velikost lidského činu je měřitelná jen v síle odporu k většině, a to je právě to, co svým činem 16. ledna 1969, kdy se upálil v Praze na Václavském náměstí, Jan Palach dokázal, inspirován činy budhistických mnichů.

Učinil tak proto, jak velice přesvědčivě ukázala dokumentaristka Kristina Vlachová ve filmu Poselství Jana Palacha, který odvysílala loni ke čtyřicátému výročí Česká televize, protože v létě roku 1968 navštívil jako brigádník Sovětský svaz a tam pochopil, jaké nebezpečí nás očekává. Měli jsme být připojeni ještě těsněji k říši, v níž se lidé bojí myslet a kde se lidé nesměji ptát proč. Zavedení těchto praktik na území Československa chtěl zabránit. V dopise, který napsal tehdejšímu studentskému vůdci Holečkovi 6. nebo 7. ledna 1969 navrhoval, aby studenti žádali zrušení cenzury, odstoupení hlavních představitelů komunistické strany, kteří podporovali okupaci Československa, a navrhoval, aby studenti obsadili rozhlas. Když viděl, že ani studentský vůdce Holeček se neodvážil jeho požadavky zveřejnit, zvolil zoufalý čin. Byla to netečnost lidí, kteří se s lehkostí přizpůsobovali vládnoucí nenormalitě a jeho zbystřené vnímání skutečnosti spolu s potřebou svobody, jako nejvyšší hodnoty, co ho přivedlo k alarmujícímu řešení.

Kdybychom se ještě jednou vrátili k Adornovi, mohli bychom s ním říci, že myšlenky a skutečné činy, které jsou pravdivé, se ustavičně musí obrozovat ze zkušenosti věci, ač ta se určuje teprve v nich. A stejně to bylo i s činem Jana Palacha. Teprve zažitá zkušenost jeho činu se za dvacet let obrodila v jednání další generace při tzv. Palachově týdnu na začátku roku 1989, který se stal prvním zřetelným signálem blížícího se konce vládnoucí komunistické nenormality. Mohli bychom říci: Palachův čin dostal korunku, a tím byl stvrzen jeho nesmazatelný význam. A to je také to, co bychom si měli připomínat.

Je ostudné, že místo toho, abychom si Palachův čin důstojně připomněli, jsme se mohli v Lidových novinách dočíst 20. července v článku Rozhovor s umírajícím za honorář, že byla podána autorskoprávní žaloba, která žádá, aby veškerý náklad desetihodinových CD s názvem Srpen 1968 vydaný Radioservisem k 40. výročí invaze, byl rozhodnutím soudu zničen. Podle žaloby se za autory prohlašují lékařka Zdenka Kmoníčková a tehdejší kameraman televize Vladimír Tůma, který údajně rozhovor zaznamenal. Rozhovor lékařky s umírajícím Janem Palachem, tak jak byl odvysílán třeba v dokumentu Kristiny Vlachové, ale spíše vyvolává dojem policejního výslechu s předem doručenými otázkami než pohovoru psycholožky s umírajícím. Dr. Kmoníčková tento rozhovor prodala těsně po smrti Jana Palacha německému rozhlasu za 500 marek, což potvrzuje redaktor, který záznam odkoupil, a autorská práva má tudíž zřejmě i WDR. Pokud pan Tůma, který byl předseda KSČ hudební redakce České televize a dle registrů důvěrník STB s krycím názvem Vořech, nahrávku s velkou pravděpodobností učinil pro Bezpečnost, rovněž by mu práva neměla příslušet. Oprávněnost žaloby by měl samozřejmě posoudit jedině soud, ale je dobře, že tito lidé, kteří se ještě dnes chtějí na smrti Jana Palacha přiživit a dokonce kupčí se svým selháním, z toho mají ostudu. Pro veřejnost je to dobrá zpráva, ať soud dopadne jakkoliv, neboť si alespoň odsudkem takových činů chráníme Palachův významný odkaz.

Napsáno pro ČRo 6Přejít zpět

Autor: Karel Hvížďala


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382