21.03.2019 04:54:19
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 234 800 subjektů
2 600 státních organizací
11 000 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

26.09.2017 - Omlouváme se za průtahy ve vyřizování písemných požadavků, které jsou způsobeny úpravami systému v rámci GDPR.

18.09.2017 - Dochází k aktualizaci systému, omlouváme se Vám za případné výpadky systému.  

06.09.2017 - Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání. Za trestný čin dotačního podvodu mu hrozí 5-10 let vězení.

28.03.2017 - Dluh v exekuci je nepromlčitelný, existenci takto vedeného dluhu lze zjistit v místě příslušného soudu, nebo u Exekuční komory!

29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.

28.07.2016 - Do 10. 8. 2016 bude probíhat úprava párování plateb. Z technických důvodů může dojít ke krátkodobému výpadku služeb.

Slováci na prahu 18. stor.: Masník za češtinu, Simonides slovenčinu

Slovenskí evanjelickí intelektuáli, Tobiáš Masník a Ján Simonides, ktorí spoločne prežili súd za údajnú účasť na sprisahaní proti panovníkovi, väznenie v Leopoldove, útrpný pochod na galeje do Talianska, útek z eskorty, či exil v Nemecku, mali rozdielny názor na písanie v rodnom jazyku. Simonides tvrdil, že treba ´písať tak, ako hovoríme´, naopak, Masník odporúčal písať po česky.

Masník vydal pravopisnú príručku
V roku 1696 vydáva Tobiáš Masník (1640-1697) malú pravopisnú príručku Zpráva písma slovenského, jak se má dobře psáti, čísti i tisknouti. Jazykovedec Ladislav Bartko ju hodnotí ako „napísanú relatívne dobrou spisovnou češtinou", dodáva, že v diele „nachádzame iba niekoľko odchýlok od českej normy" a konštatuje: „Tieto chyby však sotva možno označiť za zámerné, vedomé, skôr naopak, sú iba dôsledkom nepozornosti alebo neznalosti normy (autora alebo tlačiara)."

Masník odporúčal Slovákom, aby písali po česky
Masník si uvedomuje rozdiely v reči Slovákov a Čechov, napr. píše: „V slovenském sice mlouvení rž, ř se neužívá, známost pak jeho jest užitečná k tisknutí kněh, aby i Čechové písem i kněh našich užívati mohli." Jazykovedec Bartko o postoji Masníka k rozdielom medzi slovenčinou a češtinou uvádza: „Masník síce vidí niektoré odlišnosti češtiny na Slovensku od jej podoby používanej v Čechách a tieto odlišnosti aj zaznamenáva, no nevyjadruje sa k nim v tom zmysle, že ich schvaľuje. Naopak, niektoré z nich priamo označuje za chybné."

Masník (ako neskôr aj jeho synovec Krman) sa pridržiaval jazyka českej Biblie
Mimochodom, o Masníkovom diele z roku 1692 Vyvolená vinice Boží obnovená jazykovedkyňa Elena Krasnovská hovorí: „Z pohľadu na jazyk textu Masníkovho traktátu vyplynulo, že Masník patril k autorom, ktorí pridržiavaním sa jazyka Kralickej Biblie vlastne podporovali ideu československej národnej jednoty." Inak, jazykový vzor pre Slovákov videl v tejto českej Biblii aj Masníkov synovec, neskorší evanjelický superintendent a gramatik Daniel Krman, ktorý vo svojom gramatickom diele označoval slovenské odchýlky od češtiny za chyby a za „panónske nárečie".

Simonides mal iný názor, vyzýval, aby Slováci písali tak, ako hovoria, nie po česky
Ján Simonides (1648-1708) v roku 1704 v diele Vysvětlení křestianskeho učení (prakticky kopírujúc výzvu staršieho vzdelanca Daniela Sinapia-Horčičku) píše: „Vyznávám i to, že sem ortografiam a čárky, o které se mnozí v psaní velice starají, hrubě nenasledoval. Slovenských v zemi obyčejných sem se dokládal, obzvláště pak toho, co by mohlo smysl slov zacloniti, pilně sem se varoval a k cíli mému, totiž k zřetedlnosti a k snadnosti v řeči naší nevybroušené všudy sem směřoval a nerozumitedlných slov českých vystříhal, a to poněvadž mnohá slova v čisté češtine se nacházejí nám Slovákúm neznámé, pročež jako my v Uhřích z větší částky mluvíme, tak i psati máme."

Simonides upozorňoval, že jazyk jeho rukopisu môžu v tlačiarni zmeniť
Simonides dokladá, že jazyk autorovho rukopisu sa nie vždy musí zhodovať s jazykom tlače, pretože autor nie je prítomný v tlačiarni, kde môže prísť k zmenám: „Za to mám, že dobrý, pobožný, upřimný a laskavý čtenář na mém dobrém předsevzetí a úmyslu, i v tom, že sem v slovenském jazyku toto vydati chtěl, přestane, a omylúv vtroušených zveličovati nebude, zčástky i tlačiteli řeči slovenské nepovědomému a mé také nepřítomnosti připisovat bude."

Zachovali sa Simonidesove slovenské kázne
Ako doklad autentického Simonidesovho jazyka (podobného jazyku verejného prejavu vzdelaných Slovákov v jeho dobe) môže slúžiť jeho zachovaná rukopisná zbierka kázní, ktorú nazval Reči, v kterých se lid Boží napomína, aby se od cesty zlé odvrátil a na pravú, dobrú navrátil. Úryvok z kázne prednesenej 24. októbra 1706: „Jdi a obráť se na kterúkoli chceš stranu v našé milé vlasti, co uslyšíš? Všudy trúchlivú a žalostnú kázeň o meči, o ohni, o smrti, násilné, hrozné a strašlivé, o lúpeži, plundrování, o jiných mnohých težkostech a nerestech! Ach, jak mnohé mestá, dediny, hrady, curiae zemanské ohnem spálené, že obyvatelé jejich, rodičové s dítkami, páni velicí s služebníky musejí pod cizím dachem, anebo pod nebem své trúchlivé obydlení v strachu a v velikém nedostatku míti!"
 Přejít zpět

Autor: Roman Kebísek


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.

ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382