Ochrana osobních údajů
Všechna přenášená data jsou šifrována
06.04.2020 05:05:39
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 262 400 subjektů
2 640 státních organizací
11 200 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

20.03.2020 - Každá pátá rodina nemá finanční rezervu ani na měsíc. Pokud těmto lidem kvůli karanténě vypadne příjem, brzy jim hrozí exekuce.

19.03.2020 - Doporučení: Požádejte písemně o doklad splátek u své banky, vyhnete se existenčním problémům.

27.02.2020 - Koronavirus navyšuje počet firem v druhotné platební neschopnosti. Platební morálka firem, ale i osob se postupně zhoršuje.

25.02.2020 - Požádejte o osobní bankrot (o oddlužení) jedním kliknutím podat žádost o oddlužení

05.12.2019 - Centrální registr dlužníků v roce 2020 chystá kompenzaci za GDPR. Všem uživatelům s ověřenými účty bude zpřístupněn systém slev na advokátní služby, bezplatné poradenské centrum na ochranu před dopady exekucí ne-dlužníků v domácnosti s dlužníky a pro věřitele žaloby pohledávek bez nákladů na advokáty a soudní poplatky.

24.11.2019 - Novinky: Služba Výpis z registru dlužníků a automatický monitoring vlastních závazků je poskytována registrem ZDARMA. Registr tak bezúplatně trvale zpřístupnil informace žadatelům po prokázání své skutečné identity.

23.11.2019 - Nejpozději od 1. 12. 2019 bude zavedeno on-line ukončení účtů, bez nutnosti zasílání autorizačního formuláře autorizačnímu centru. Výmaz osobních dat tak bude moci uživatel nově provést on-line ve své administraci, oproti stávající metodě prostřednictvím ověřených žádostí opatřených bezpečnostním čárkovým kódem.

22.11.2019 - Od 22. 11. 2019 byly zpřísněny pravidla ověřování identity. Nově prokazování totožnosti je povinné již od samého prvopočátku existence účtu, oproti předešlé lhůtě do 14 dní od založení účtů. Tyto nová opatření mají zabránit založení takzvaných neaktivních, nebo podvodných (spekulativních) uživatelských účtů.

22.11.2019 - Změna systému ověření identity: Registr dlužníků zavedl účinná opatření proti chronickým, často fiktivním stěžovatelům, kteří bez nutnosti prokázání své existence podávají stížnosti, aniž by ze strany stěžovatele byly dodrženy odsouhlasené pravidla.

20.11.2019 - V současné době probíhá konfigurace bezplatných služeb. Služby budou dostupné 1.12. 2019.

Zpracování osobních dat (poučení GDPR)

 

Jak systém Centrálního registru dlužníků využívá Vaše osobní údaje?
Vážený klinete, Centrální registr dlužníků neshromažďuje žádné informace za účelem zobchodování, nebo předávání osobním údaje třetím stranám. Vámi poskytnuté data jsou zpracovány automatizovaně, bez přístupu lidského faktoru. Jen tak lze zajistit maximální bezpečnost dat.
Víte že za 99,9% zneužití dat stojí člověk? Proto naše autonomní technologie jsou navrhovány bez možnosti přístupu člověka k osobním údajům a rozhodovací proces je jen na disponentovi dat.

Jak systém zpracovává osobní údaje:

jméno a příjmení

fakturace (data jsou přístupné v běžném daňovém režimu), automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

bydliště

fakturace (data jsou přístupné v běžném daňovém režimu), automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

datum narození

automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

rodné číslo (alternativně sociální číslo, osobní ID)

automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

email

systémové zprávy, obchodní sdělení. Které jsou zasílány bez znalosti vlastníka e-mailu v rámci hromadné korespondence

telefon

automatický obnova hesla, zaslání informací o platbách

číslo OP

automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

číslo pasu

automatizované párování informací mezi dlužníkem a věřitelem

ip adresa

IP adresa je ukládána výhradně pro případný trestní řízení v případě zneužití uživatelského účtu, pevně ale věříme, že systém registru dlužníků využíváte v souladu s předpisy a nikdy tato informace nebude muset být předána na vyžádání státním orgánům.

Dlužnické data

Dlužnickými daty disponují věřitelé v databázích třetích stran, identifikace dluhu probíhá na základě porovnání osobních údajů, které nejsou mezi dlužníkem a věřitelem veřejné a směnitelné. Subjekt, který vyhledává dluh, bez vlastní znalosti osobních dat nemůže najíst pozitivní výsledek.

Více informací:
Centrální registr dlužníků je systém výhradně určen k automatizovanému porovnávání dat, nikoliv k nabízení, nebo sledování občanů. Vážíme si svobody, a proto data systém výhradně využívá výhradně za účelem automatizovaného zpracování mezi věřitelem a dlužníkem.

Garantem automatizovaného autonomního zpracování dat je společnost REGISTRY LLC., která navrhla tuto autonomní technologii fungující bez lidské činnosti.

Pevně věříme, že i Vám záleží na ochraně dat a budete preferovat naší technologii, kde osobní údaje nejsou přístupné zaměstnancům, třetím osobám, reklamním agenturám, nebo státu, kde opět pracují jen lidé.

Pokud nechcete, aby Vaše údaje byly v tomto systému, stačí ukončit účet. To ovšem musíte udělat sami, neboť z důvodu maximální ochrany osobních údajů máte veškeré svoje data pod kontrolu výhradně Vy sám.

Žádná osoba pracující v registru nedokáže vstupovat do Vašeho účtu, číst si Vaše závazky, transakce, lustrovat vaše osobní údaje a ty editovat, nebo mazat.

Stačí, když k Vašim osobním údajům má přístup tisíce úředníků v jiných evidenčních systémech, nepodléhající pod přísná pravidla GDPR, včetně společnosti a jejich zaměstnanci, kteří mají státem udělenou výjimku.


Verze: 1.15 ze dne 10. 11. 2019