Všechna přenášená data jsou šifrována
14.11.2019 09:49:25
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 252 200 subjektů
2 630 státních organizací
11 200 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

05.11.2019 - Vážný zákazníku, z důvodu úprav na sytému mohou být některé ze služeb, deaktivovány. O obnovení služeb budete informováni. Děkujeme za pochopení.

21.10.2019 - Německá ekonomika klesá do recese. Česká ekonomika Německou zpravidla následuje s odstupem 2-3 měsíců.

16.10.2019 - V současné době probíhá úprava systému, opravy textů a funkcí. Může docházet k výpadkům systému. Nově došlo ke zjednodušení všeobecných podmínek a dochází k postupný úpravám a opravám smluvních podmínek.

15.10.2019 - Nová aplikace Dlužnik.cz Více ZDE

15.10.2019 - Nová aplikace pro Osobní bankroty

06.06.2019 - Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci března ji kvůli dluhům mělo přes 90 400 lidí.

06.06.2019 - Počet nově zahájených exekucí je 505 120

05.06.2019 - Zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. V České televizi to dnes řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

05.06.2019 - Od roku 2001 do současnosti bylo nařízeno více než 2,5 milionu exekucí, dá se říci, že exekuce se dnes dotýká každého. I když se člověk nesetká s exekucí osobně, téměř každý má ve svém okolí někoho, kdo tuto nepříjemnou osobní zkušenost již zažil.

04.06.2019 - Svoboda tisku se zhoršila, ČR opět propadla. Svoboda tisku se ve světě opět zhoršila, uvádí se v každoroční zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Česká republika se v žebříčku 180 zemí proti loňsku propadla z 34. na 40. místo

Slováci na prahu 18. stor.: Masník za češtinu, Simonides slovenčinu

Slovenskí evanjelickí intelektuáli, Tobiáš Masník a Ján Simonides, ktorí spoločne prežili súd za údajnú účasť na sprisahaní proti panovníkovi, väznenie v Leopoldove, útrpný pochod na galeje do Talianska, útek z eskorty, či exil v Nemecku, mali rozdielny názor na písanie v rodnom jazyku. Simonides tvrdil, že treba ´písať tak, ako hovoríme´, naopak, Masník odporúčal písať po česky.

Masník vydal pravopisnú príručku
V roku 1696 vydáva Tobiáš Masník (1640-1697) malú pravopisnú príručku Zpráva písma slovenského, jak se má dobře psáti, čísti i tisknouti. Jazykovedec Ladislav Bartko ju hodnotí ako „napísanú relatívne dobrou spisovnou češtinou", dodáva, že v diele „nachádzame iba niekoľko odchýlok od českej normy" a konštatuje: „Tieto chyby však sotva možno označiť za zámerné, vedomé, skôr naopak, sú iba dôsledkom nepozornosti alebo neznalosti normy (autora alebo tlačiara)."

Masník odporúčal Slovákom, aby písali po česky
Masník si uvedomuje rozdiely v reči Slovákov a Čechov, napr. píše: „V slovenském sice mlouvení rž, ř se neužívá, známost pak jeho jest užitečná k tisknutí kněh, aby i Čechové písem i kněh našich užívati mohli." Jazykovedec Bartko o postoji Masníka k rozdielom medzi slovenčinou a češtinou uvádza: „Masník síce vidí niektoré odlišnosti češtiny na Slovensku od jej podoby používanej v Čechách a tieto odlišnosti aj zaznamenáva, no nevyjadruje sa k nim v tom zmysle, že ich schvaľuje. Naopak, niektoré z nich priamo označuje za chybné."

Masník (ako neskôr aj jeho synovec Krman) sa pridržiaval jazyka českej Biblie
Mimochodom, o Masníkovom diele z roku 1692 Vyvolená vinice Boží obnovená jazykovedkyňa Elena Krasnovská hovorí: „Z pohľadu na jazyk textu Masníkovho traktátu vyplynulo, že Masník patril k autorom, ktorí pridržiavaním sa jazyka Kralickej Biblie vlastne podporovali ideu československej národnej jednoty." Inak, jazykový vzor pre Slovákov videl v tejto českej Biblii aj Masníkov synovec, neskorší evanjelický superintendent a gramatik Daniel Krman, ktorý vo svojom gramatickom diele označoval slovenské odchýlky od češtiny za chyby a za „panónske nárečie".

Simonides mal iný názor, vyzýval, aby Slováci písali tak, ako hovoria, nie po česky
Ján Simonides (1648-1708) v roku 1704 v diele Vysvětlení křestianskeho učení (prakticky kopírujúc výzvu staršieho vzdelanca Daniela Sinapia-Horčičku) píše: „Vyznávám i to, že sem ortografiam a čárky, o které se mnozí v psaní velice starají, hrubě nenasledoval. Slovenských v zemi obyčejných sem se dokládal, obzvláště pak toho, co by mohlo smysl slov zacloniti, pilně sem se varoval a k cíli mému, totiž k zřetedlnosti a k snadnosti v řeči naší nevybroušené všudy sem směřoval a nerozumitedlných slov českých vystříhal, a to poněvadž mnohá slova v čisté češtine se nacházejí nám Slovákúm neznámé, pročež jako my v Uhřích z větší částky mluvíme, tak i psati máme."

Simonides upozorňoval, že jazyk jeho rukopisu môžu v tlačiarni zmeniť
Simonides dokladá, že jazyk autorovho rukopisu sa nie vždy musí zhodovať s jazykom tlače, pretože autor nie je prítomný v tlačiarni, kde môže prísť k zmenám: „Za to mám, že dobrý, pobožný, upřimný a laskavý čtenář na mém dobrém předsevzetí a úmyslu, i v tom, že sem v slovenském jazyku toto vydati chtěl, přestane, a omylúv vtroušených zveličovati nebude, zčástky i tlačiteli řeči slovenské nepovědomému a mé také nepřítomnosti připisovat bude."

Zachovali sa Simonidesove slovenské kázne
Ako doklad autentického Simonidesovho jazyka (podobného jazyku verejného prejavu vzdelaných Slovákov v jeho dobe) môže slúžiť jeho zachovaná rukopisná zbierka kázní, ktorú nazval Reči, v kterých se lid Boží napomína, aby se od cesty zlé odvrátil a na pravú, dobrú navrátil. Úryvok z kázne prednesenej 24. októbra 1706: „Jdi a obráť se na kterúkoli chceš stranu v našé milé vlasti, co uslyšíš? Všudy trúchlivú a žalostnú kázeň o meči, o ohni, o smrti, násilné, hrozné a strašlivé, o lúpeži, plundrování, o jiných mnohých težkostech a nerestech! Ach, jak mnohé mestá, dediny, hrady, curiae zemanské ohnem spálené, že obyvatelé jejich, rodičové s dítkami, páni velicí s služebníky musejí pod cizím dachem, anebo pod nebem své trúchlivé obydlení v strachu a v velikém nedostatku míti!"
 Přejít zpět

Autor: Roman Kebísek


Sponzorský odkaz: EUzpravy.cz (Souhrn těch nejzajímavějších témat)
CERD zprostředkovává zpravodajské informace na svém internetovém portálu.
CERD neodpovídá za obsah a správnost článků a jakkoliv nezasahuje do jejich znění.