Ochrana osobních údajů
Všechna přenášená data jsou šifrována
30.05.2020 20:06:58
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 265 300 subjektů
2 650 státních organizací
11 200 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

29.05.2020 - Ověřování účtů bylo pozastaveno do 3.6. z důvodu technických úprav systému na straně dodavatele služeb.

11.05.2020 - Od 13.5. klientská administrace umožní provádět on-line reklamace nepřipsaných plateb (např. chybně spárovaných plateb, plateb s chybným var. symbolem) a autorizace v sekci dané služby.

08.05.2020 - Dnes zveřejněný průzkum České bankovní asociace (ČBA) informoval o tom, že k 6. květnu banky v ČR odložily splatnost zhruba 310 tisíc úvěrů v celkovém objemu 170 miliard Kč. Průzkum dále tvrdí, že již v období před platností zákona o odkladu splátek (do 17. dubna) banky dostaly zhruba 230 tisíc žádostí, přičemž převážné většině z nich bylo vyhověno. Data o vytvořených rezervách BANK v případě vysokého počtu insolventnosti nejsou známe. Splatnost odložených úvěrů zasáhne dlužníky v době nejvyšší nezaměstnanosti a očekávaných bankrotů OSVČ a firem.

05.05.2020 - Společníci malých s.r.o. postižených krizí dosáhnou nově na příspěvek 500 Kč denně. Čerpat ho mohou od 12.3. do 8.6., firma ale musí být aktivní. Celkem tak mohou malí podnikatelé získat za uvedené období 44 500 korun.

20.04.2020 - Lékař Lukáš Pollert: „Koronavirus má stejný průběh jako chřipka, roušky jsou zbytečné a média přestřelila“ více na odkazu ZDE

20.04.2020 - Průzkum: Byznys muselo úplně zastavit 10 % podnikatelů v ČR. Dalších 18 % má vážné finanční problémy.

20.03.2020 - Každá pátá rodina nemá finanční rezervu ani na měsíc. Pokud těmto lidem kvůli karanténě vypadne příjem, brzy jim hrozí exekuce.

19.03.2020 - Doporučení: Požádejte písemně o doklad splátek u své banky, vyhnete se existenčním problémům.

27.02.2020 - Koronavirus navyšuje počet firem v druhotné platební neschopnosti. Platební morálka firem, ale i osob se postupně zhoršuje.

25.02.2020 - Požádejte o osobní bankrot (o oddlužení) jedním kliknutím podat žádost o oddlužení

Slováci na prahu 18. stor.: Masník za češtinu, Simonides slovenčinu

Slovenskí evanjelickí intelektuáli, Tobiáš Masník a Ján Simonides, ktorí spoločne prežili súd za údajnú účasť na sprisahaní proti panovníkovi, väznenie v Leopoldove, útrpný pochod na galeje do Talianska, útek z eskorty, či exil v Nemecku, mali rozdielny názor na písanie v rodnom jazyku. Simonides tvrdil, že treba ´písať tak, ako hovoríme´, naopak, Masník odporúčal písať po česky.

Masník vydal pravopisnú príručku
V roku 1696 vydáva Tobiáš Masník (1640-1697) malú pravopisnú príručku Zpráva písma slovenského, jak se má dobře psáti, čísti i tisknouti. Jazykovedec Ladislav Bartko ju hodnotí ako „napísanú relatívne dobrou spisovnou češtinou", dodáva, že v diele „nachádzame iba niekoľko odchýlok od českej normy" a konštatuje: „Tieto chyby však sotva možno označiť za zámerné, vedomé, skôr naopak, sú iba dôsledkom nepozornosti alebo neznalosti normy (autora alebo tlačiara)."

Masník odporúčal Slovákom, aby písali po česky
Masník si uvedomuje rozdiely v reči Slovákov a Čechov, napr. píše: „V slovenském sice mlouvení rž, ř se neužívá, známost pak jeho jest užitečná k tisknutí kněh, aby i Čechové písem i kněh našich užívati mohli." Jazykovedec Bartko o postoji Masníka k rozdielom medzi slovenčinou a češtinou uvádza: „Masník síce vidí niektoré odlišnosti češtiny na Slovensku od jej podoby používanej v Čechách a tieto odlišnosti aj zaznamenáva, no nevyjadruje sa k nim v tom zmysle, že ich schvaľuje. Naopak, niektoré z nich priamo označuje za chybné."

Masník (ako neskôr aj jeho synovec Krman) sa pridržiaval jazyka českej Biblie
Mimochodom, o Masníkovom diele z roku 1692 Vyvolená vinice Boží obnovená jazykovedkyňa Elena Krasnovská hovorí: „Z pohľadu na jazyk textu Masníkovho traktátu vyplynulo, že Masník patril k autorom, ktorí pridržiavaním sa jazyka Kralickej Biblie vlastne podporovali ideu československej národnej jednoty." Inak, jazykový vzor pre Slovákov videl v tejto českej Biblii aj Masníkov synovec, neskorší evanjelický superintendent a gramatik Daniel Krman, ktorý vo svojom gramatickom diele označoval slovenské odchýlky od češtiny za chyby a za „panónske nárečie".

Simonides mal iný názor, vyzýval, aby Slováci písali tak, ako hovoria, nie po česky
Ján Simonides (1648-1708) v roku 1704 v diele Vysvětlení křestianskeho učení (prakticky kopírujúc výzvu staršieho vzdelanca Daniela Sinapia-Horčičku) píše: „Vyznávám i to, že sem ortografiam a čárky, o které se mnozí v psaní velice starají, hrubě nenasledoval. Slovenských v zemi obyčejných sem se dokládal, obzvláště pak toho, co by mohlo smysl slov zacloniti, pilně sem se varoval a k cíli mému, totiž k zřetedlnosti a k snadnosti v řeči naší nevybroušené všudy sem směřoval a nerozumitedlných slov českých vystříhal, a to poněvadž mnohá slova v čisté češtine se nacházejí nám Slovákúm neznámé, pročež jako my v Uhřích z větší částky mluvíme, tak i psati máme."

Simonides upozorňoval, že jazyk jeho rukopisu môžu v tlačiarni zmeniť
Simonides dokladá, že jazyk autorovho rukopisu sa nie vždy musí zhodovať s jazykom tlače, pretože autor nie je prítomný v tlačiarni, kde môže prísť k zmenám: „Za to mám, že dobrý, pobožný, upřimný a laskavý čtenář na mém dobrém předsevzetí a úmyslu, i v tom, že sem v slovenském jazyku toto vydati chtěl, přestane, a omylúv vtroušených zveličovati nebude, zčástky i tlačiteli řeči slovenské nepovědomému a mé také nepřítomnosti připisovat bude."

Zachovali sa Simonidesove slovenské kázne
Ako doklad autentického Simonidesovho jazyka (podobného jazyku verejného prejavu vzdelaných Slovákov v jeho dobe) môže slúžiť jeho zachovaná rukopisná zbierka kázní, ktorú nazval Reči, v kterých se lid Boží napomína, aby se od cesty zlé odvrátil a na pravú, dobrú navrátil. Úryvok z kázne prednesenej 24. októbra 1706: „Jdi a obráť se na kterúkoli chceš stranu v našé milé vlasti, co uslyšíš? Všudy trúchlivú a žalostnú kázeň o meči, o ohni, o smrti, násilné, hrozné a strašlivé, o lúpeži, plundrování, o jiných mnohých težkostech a nerestech! Ach, jak mnohé mestá, dediny, hrady, curiae zemanské ohnem spálené, že obyvatelé jejich, rodičové s dítkami, páni velicí s služebníky musejí pod cizím dachem, anebo pod nebem své trúchlivé obydlení v strachu a v velikém nedostatku míti!"
 Přejít zpět

Autor: Roman Kebísek


Partner zpravodaje:
ProtiKorupcniLinka.cz
BezProtekce.cz
StopDopingu.cz