21.04.2014 12:04:08
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Registrováno více než
1 018 600 subjektů
2 250 státních organizací
5 800 oznámení korupce
Telefonická podpora - CallCentrum
právní poradna před dlužníky zdarma
Faq / časté dotazy
Aktuality

21.01.2014 - Exekutoři můžou vymáhat na společném jmění manželů i dluh, který vznikl ještě před sňatkem. Novinku zavedl od ledna nový občanský zákoník. Důvodem změny je "větší ochrana věřitele". V České republice přibude více rozvodů z rozumu a naopak ubude sňatků. Manželský sňatek je v České republice vysoce rizikovou záležitostí, která může jednoho partnerů dostat na neřešitelné sociální dno a to i přesto, že nikomu nic nedluží.

13.01.2014 - Podnikatel se domáhá výmazu kritiky i přesto, že dluží nemalé prostředky, které jsou již splatné v Exekuci. CERD SYSTEM díky aktivním exekucím nevyhověl výmazu negativních příspěvků a rozhodl se je ponechat veřejně přístupné! Martin Chour-EXPRESS MCH

06.01.2014 - Z velké části exekučních dražeb těží v prvé řadě drobní vetešníci. Majetek se totiž se souhlasem exekutorů prodává pod cenou a nesplacené závazky dlužníků se tím neřeší, tvrdí právník a oceněný oznamovatel korupce Ondřej Závodský. "A to je přeci úplně špatně."

04.01.2014 - Neoprávněné vyhrožování exekucemi motoristům, kteří na povinném ručení nic nedluží, jen tak neskončí. Ministerstvo dopravy, provozující Centrální registr vozidel, a Česká kancelář pojistitelů (ČKP) se sice vzájemně viní z chyb v databázích, ale žádné společné kroky k nápravě se nerýsují.

23.09.2013 - Registr dlužníků zaznamenává stále více firem a živnostníků ve finančních problémech. Už třetím měsícem po sobě narůstá počet vyhlášených konkurzů. Hlavním důvodem je druhotná platební neschopnost, kdy si firmy navzájem přestávají hradit závazky. Významná většina firem v bankrotu si řádně nekontrolovala své obchodní partnery. Tisíce firem jsou totiž vedeny v registru dlužníků dlouhodobě jako problematické.

03.09.2013 - CERD SYSTEM, provozovatel protikorupční linky na základě nátlaku úředníků ÚOOÚ rozhodl o ukončení transparentní protikorupční linky. Od 9. 1. 2013 bude zablokován přístup na veřejné stránky, na kterých jsou veřejně přístupná oznámení o podezření ze spáchání přestupků a trestných činů. Sdělení třetích stran již nebudou podléhat veřejné kontrole.

02.09.2013 - Bezdomovectví hrozí 100 000 Čechů. V České republice je bez domova zhruba 30 000 lidí, bezdomovectvím je však ohroženo až 100 000 lidí. Plyne to z informací vlády premiéra Jiřího Rusnoka.

01.09.2013 - Úřad na ochranu osobních údajů se stal politickou institucí. Bez bezpečnostních prověrek se mohou seznamovat s utajovanými skutečnostmi a ovlivňovat chod řady firem a státních organizací. V současné době ÚOOÚ omezila zveřejňování platů a odměn státních úředníků a řadu transparentních protikorupčních aplikací. Prezident republiky tento úřad označil za zcela zbytečný. Plat inspektora (90.000,-Kč po dobu 5ti let)Trafikanti na ÚOOÚ

01.09.2013 - ÚOOÚ tak zahájilo tažení proti zveřejňování platů státních úředníků, agentů STB, osob jež páchají přestupky. V minulosti se tento úřad postavil i proti zveřejnění odsouzených sexuálních deviantů, kdy postavil ochranu zločince nad ochranou života dětí.

01.09.2013 - Už od loňského léta má jedna z přísedících Okresního soudu v Opavě a zároveň bývalá ekonomka Slezského německého svazu na krku obžalobu, že si pro vlastní potřebu neoprávněně přisvojila téměř sto tisíc korun. Přitom stále obléká talár.

Tiskové zprávy

05.09.2012 - Systém vymáhání a exekucí poškozují Českou ekonomiku / tisková zpráva

Vrah má po 10 letech čistý štít, dluhy jsou často na doživotí a přecházejí i na sotva narozené děti: Obchod s dluhy se posunul na úroveň otrokářů. Dlužníci jsou často úmyslně nahnáni do...

27.06.2012 - Protikorupcni-linka.cz … Kolem Jiřího Pospíšila se vytváří uměle vytvořená hysterie! / tisková zpráva

Jmenování obávané Lenky Bradáčové do pozice Vrchní státní zástupkyně v Praze je dle médií spojené s odvoláním Jiřího Pospíšila. Důkazy však pro tyto...

16.06.2012 - Zastřel svého exekutora? Tomio Okumara k dodržování lidských práv! / tisková zpráva

Zastřel svého exekutora?   Registr provedl průzkum u vzorku 50.000 uživatelů. Tomia Okumara díky otevřenosti k Exekucím se těší velké podpoře od poškozených. Exekucí bylo jen vloni téměř 1 mil. Průzkumy...

22.11.2011 - členové ODS (podezření z podovdů a korupce) / tisková zpráva

  Kauza: Ministerstvo spravedlnosti České republiky Centrální registr dlužníků – divize protikorupcnilinka.cz podalo další oznámení na MSČR, neboť zadává právní služby...

22.11.2011 - K doménám ministerstvo-spravedlnosti.cz, okresnisoud.cz, krajskysoud.cz, mestkysoud.cz, vrchnisoud.cz. obvodnisoud.cz / tisková zpráva

Vlastník domem ministerstvo-spravedlnosti.cz, okresnisoud.cz, krajskysoud.cz, mestkysoud.cz, vrchnisoud.cz, nejvyssisoud.cz, obvodnisoud.cz podal odpor proti žalobě o určení vlastnictví domén u rozhodčího soudu. Žalobce (MSČR)...

14.11.2011 - Centrální registr dlužníků (správce protikorupční linky) podal trestní oznámení na Ministerstvo spravedlnosti! / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků prostřednictvím technického správce, který spravuje největší protikorupční linku podalo trestní oznámení na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila....

21.10.2011 - Exekutoři potápějí drancováním politické strany! / tisková zpráva

Politické strany budou měnit strategii. Budou se snažit více zavděčit předluženým lidem. Již v současné době lze registrovat zvyšující se počet článku upozorňující na vysokou zadluženost lidí a jejich...

27.09.2011 - Exekuce dávek v hmotné nouzi výrazně zvýší trestnou činnost / tisková zpráva

Dávka hmotné nouze zajištuje pro dotčenou osobu, byť dlužníka základní příjem pro přežití. Pokud bude součástí exekuce, pouze zapříčiní u postižené osoby hledání nouzové cesty k...

05.08.2011 - Výhled na rok 2012 / tisková zpráva

Analytické oddělní Centrálního registru dlužníků a mezinárodního sytému CERD   se přiklání k negativním vyhlídkám na oživení trhu a očekává koncem roku 2012...

12.07.2011 - Upozornění před podvodem / tisková zpráva

Upozornění: Centrální registr dlužníků České republiky upozorňuje, že registruje případ podvodného vylákání finančních prostředků formou falešné výzvy k uhrazení  s...

08.06.2011 - Protikorucni-linka.cz k zásahům do obsahu wikipedia.org předběhla bůlvár a cenzuru v Číně. / tisková zpráva

Vliv lidí kolem Věcí veřejných na cs.wikipedia.org Michal Moroz po sérii skandálů patřil mezi osoby o niž se wikipedie zmiňovala. Jakmile však byly citovány a odkazováno na články z renomovaných deníků o...

30.05.2011 - Případ SAZKA ukazuje, že zákony platí pouze pro státem určené. Vedení Sazky se těší záhadné Imunitě. / tisková zpráva

Pouze v České republice může management společnosti pobírat mnohamilionové platy a odměny ve společnosti, kterou přivedl ke krachu. SAZKA je předlužená již několik let, byla financována úvěry a dluhopisy, o kterých se předem vědělo, že je...

03.05.2011 - Firmu OCIRIS Consulting Central Europe, s.r.o. by měla prověřit Policie / tisková zpráva

Transakce kolem prodeje firmy Moroz & Partners   s.r.o. nese znaky podvodu. Specialisté protikorupční linky se shodují, že prodej obchodního podílu Mihala Moroze je netransparentní, kupní cena za prodej je...

27.04.2011 - Upozornění k CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o.. / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků se na základě dlouhodobých intervencí rozhodl vydat první stanovisko ke společnostem CBCB - Czech Banking  Credit Bureau, a.s. a LLCB, z.s.p.o..  Tyto subjekty navenek vystupují jako registr...

26.04.2011 - Stanovisko ke klamavému a neodbornému článku Penize.cz / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků opětovně reaguje na neodborný článek k doménám ministerstvo-spravedlnosti.cz a jiným obecným doménám ve vlastnictví konsorcia CERD a CI. Domény byly...

06.04.2011 - Nezodpovědné otázky u Věcí veřejných / tisková zpráva

Divize protikorupční linky Centrálního registru dlužníků již od začátku vstupu této strany do parlamentu na autokratické prvky řízení, díky nimž by měla byt strana zrušena z důvodu...

15.03.2011 - Tiskové prohlášení k událostem kolem SAZKY / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků ČR prostřednictvím protikorupční linky upozorňoval, že SAZKA je v mnohem horším ekonomickém stavu než na venek deklaruje. V souvislosti s tímto tvrzením protikorupční linka zprostředkovala trestní oznámení na představitele SAZKY. CERD byl některými médii za upozornění...

22.02.2011 - Podvodné stránky www.registr-dluzniku.cz (stránka také funguje pod uhrazeno.cz) / tisková zpráva

Podvodné stránky  www.registr-dluzniku.cz (stránka tako funguje pod uhrazeno.cz) Centrální registr dlužníků České republiky upozorňuje, že neposkytuje žádné informace prostřednicím placených SMS....

21.02.2011 - SAZKA - Informace ke společnosti SAZKA / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky dlouhodobě upozorňuje, že SAZKA se stanem terčem cíleného převzetí za účasti neprůhledného řízení současného vedení.   SAZKA se dlouhodobě...

15.02.2011 - Věci veřejné vs. netransparentní referenda. Když strana mluví za národ jedním hlasem! / tisková zpráva

Co je to referendum ? Referendum (latinsky to, co musí být odkázáno) je rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných. V referendu se obvykle...

14.02.2011 - Centrálním registru dlužníků ČR k neodborným spekulacím kolem systému CERD a problematice SAZKA. / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky v současné době využívá více jak 736.000 subjektů ke kontrole závazků a vkladu dlužníků. Je jediným obdobně dostupným systémem pro...

30.01.2011 - Prohlášení k doméně ministerstvo-spravedlnosti.cz, atd.. / tisková zpráva

Doména ministerstvo-spravedlnosti.cz a jím podobné byly v letech 2005 - 2007 byly řádně zakoupeny. Domény od roku 1995 mohly být zakoupený kýmkoliv za cenu okolo od 200-500,-Kč. CERD tak za své prostředky koupil domeny...

14.01.2011 - SAZKA a.s. - Co bude dál? Již je součástí soukromé hry o miliardy! / tisková zpráva

Doporučujeme všem zvážit rizika spojená s novými sázkami, které provozuje společnost SAZKA, a.s.. Obchodní partneři (dodavatelé) by měli zvážit rizika spojená s poskytováním služeb a produktů s úhradou...

14.12.2010 - CERD ČR připravuje žalobu na Filipa Černého / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky, prostřednictvím technického správce CERD ČR, s.r.o., zvažuje podání žaloby na představitele a aktéry klamavé reportáže, která má za úkol...

09.12.2010 - Centrální registr dlužníků k MDČR - Padlo trestní oznámení / tisková zpráva

Protikorupční linka CERD - zaznamenala a automaticky postoupila trestní oznámení na bývalého zástupce MDČR. Oznámení je  podáno pro podezření z Porušování povinnosti při...

08.12.2010 - Centrální registr dlužníků ČR dodržuje zákon na jedničku, nehodlá ustupovat / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky za 10 let své existence pod různými správci nečelil žádnému úniku dat, podezření z porušování zákona či jiných pletich. Přesto však...

16.11.2010 - Registr pedofilů pro Českou republiku z důvodu perzekucí nebude! / tisková zpráva

  Děkujeme za podporu při pokusu o zřízení bezplatného nekomerčního registru pedofilů, který měl za úkol poukázat na zcela opomíjenou ochranu dětí. Cílem registru bylo zejména suplovat...

16.11.2010 - Obsah průvodního dopisu k rukám ministra spravedlnosti / tisková zpráva

Doručeno dne: 16.11. 2010    Vážený pane ministře,     jménem občanů České republiky si Vám dovoluji zaslat výsledek petičního referenda, který měl za...

15.11.2010 - Registrpedofilu.cz - ANO/NE / tisková zpráva

Záznam z 03. 11. 2010 Registrpedofilu.cz  - ANO/NE Předběžné informace: 10.11. 2010 Budou zveřejněny průběžné výsledky veřejného mínění. (zveřejněno) 15.11. 2010 Finální...

26.10.2010 - Stanovisko k reakci ÚOOÚ na připravovaný Registr pedofilů / tisková zpráva

Stanovisko k reakci ÚOOÚ na připravovaný Registr pedofilů V reakci na vyjádření ÚOOÚ CERD připomíná názor osoby, která jako jedna z mála dokáže vyjádřit pocity postiženého...

05.10.2010 - Každý desátý dlužník nesplácí své dluhy. V brzké době budou na řade hypotéky. / tisková zpráva

Už každý desátý občan nesplácí své dluhy a další přibývají. Největší problémy mají Češi se spotřebitelskými půjčkami. Podíl nejoblíbenějších...

01.09.2010 - Rudolf Vitkovič byl odvolán ze statutárního orgánu CERD ČR s.r.o. / tisková zpráva

Rudolf Vitkovič byl pro závažná manažerská pochybení odvolán z funkce statutárního orgánu v servisní organizaci CERD ČR s.r.o.  - servisní organizace Centrálního registru dlužníků České...

20.08.2010 - Reakce na útoky vůči Centrálnímu registru dlužníků České republiky / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků ČR se ohrazuje vůči atakům „redaktorů“ Jiřího Hovorky a Petra Kučery, kteří účelově protlačují a zvýhodňují kartelové uskupení CBCB bez možnosti vyjádření...

25.07.2010 - Prohlášení k údajným sporům s Michalem Morozem, současného náměstka MVČR za Věci veřejné / tisková zpráva

Centrální registru dlužníků ČR (službu provozuje CERD ČR s.r.o.) upozorňuje, že není ve sporu s Michalem Morozem, prezidentem malého občanského sdružení ANOV, ve kterém zastupuje své soukromé zájmy jemu...

18.06.2010 - Upozornění na pochybné domény / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky se distancuje od aktivit podnikatele Aleše Slabého a jím vlastněné společnosti DEREDES provozující přímou nebo nepřímou formou systémy na doménách checkout.cz, deredes.cz, uhrazeno.cz, registr-dluzniku.cz, nedluzim.cz. Jakékoliv e-maily, zaslané výše...

01.05.2010 - Centrální registr dlužníků ČR v boji s korupcí / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků v roce 2009 zahájil protikorupční on-line linku. V první polovině roku 2009 bylo podáno přibližně 300 oznámení. Protikorupční linka si postupně získala důvěru občanů a díky tomu bylo...

30.04.2010 - Veřejné hodnocení firem s OSVČ / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků ve spolupráci s partnery zpřístupnil veřejné hodnocení firem a osob. Tento systém zprostředkovaně zobrazuje na stránkách registru. Centrální registr dlužníků není...

11.04.2010 - Registr se distancuje / tisková zpráva

Nespolupracujeme se společnostmi DEREDES, CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., LLCB, z.s.p.o.. V případě, že některé z těchto subjektů nabízejí zprostředkování služeb s označením zaměnitelným s obecným pojmenováním...

20.02.2010 - Nový protikorupční systém www.policiecr.info / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků spustil nový protikorupční systém zaměřující se na trestnou činnost policistů. Uživatel internetu může prostřednictvím stránek nalézt kontaktní údaje a v případě...

18.01.2010 - Souhrn činnosti za rok 2009 / tisková zpráva

Centrální registr dlužníků České republiky je největším univerzálním registrem, který využívá mezinárodních databází CERD a národních databází BRKI (BRCI) a NKRI...ⓒ copyright CERD
BRCI
NRCI
|
|
|
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS ™
Bank register of client informations
Non-bank register of client informations
Central register of debtors BRCI NRCI
CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.
Entity Identification Number: 2008-000563453
Employer Identification Number: EIN:26-4482382