Co když jsou v rejstříku nesprávné informace?

Pokud se v insolvenčním rejstříku objeví nesprávné informace týkající se vašeho záznamu, je důležité jednat, abyste tyto informace opravili. Zde je postup, který můžete podniknout:

  1. Kontrola informací: Nejprve pečlivě zkontrolujte všechny údaje v insolvenčním rejstříku a ověřte, zda jsou skutečně nesprávné. Ujistěte se, že se jedná o chyby a nejen o rozdíly mezi informacemi, které jste očekávali a těmi, které jsou zapsány v rejstříku.
  2. Kontaktování soudu: Pokud zjistíte nesprávné informace, kontaktujte soud, který je příslušný pro správu insolvenčního rejstříku. Upozorněte je na konkrétní chyby a poskytněte relevantní dokumenty nebo důkazy, které podporují správné informace. Můžete se také poradit s právním poradcem, který vám může pomoci s přípravou a podáním návrhu na opravu.
  3. Oprava a aktualizace záznamu: Pokud soud potvrdí, že informace v rejstříku jsou skutečně nesprávné, provede nezbytné kroky k opravě záznamu. Oprava by měla zahrnovat aktualizaci informací a odstranění chybných údajů. Po opravě by měla být veřejně dostupná správná a aktuální informace.
Je důležité jednat rychle, abyste správně vyřešili nesprávné informace v rejstříku. Nesprávné údaje v rejstříku mohou mít negativní dopad na vaše finance a další aspekty života, proto je vhodné se obrátit na odborníka na insolvenční právo nebo právního poradce, kteří vám mohou poskytnout konkrétní rady a pokyny v souladu s místními právními předpisy.

Pokud potřebujte ověřit záznam v insolvenčním rejstříku můžete využít službu www.vypiszregistru.cz. Při kontrole v evidenci exekucí zdarma obdržíte výpis z insolvenčního rejstříku a registru dlužníků.

Výpis z registrů na stránce www.vypiszregistru.cz