Co následuje po oddlužení?

Po úspěšném dokončení oddlužení v České republice následuje několik kroků:

  1. Zrušení oddlužení: Po splnění podmínek oddlužení a úspěšném splacení dluhů podle oddlužovacího plánu může soud vydá rozhodnutí o zrušení oddlužení. Toto rozhodnutí znamená, že jste oficiálně vyčištěni od dluhů, které byly zahrnuty v oddlužovacím plánu.
  2. Záznam v registrech: I po zrušení oddlužení se záznam o oddlužení může ještě nějakou dobu udržovat v registru, například v insolvenčním rejstříku. Obvykle se jedná o období několika let, po kterém se záznam automaticky vymaže.
  3. Obnova finanční stability: Po oddlužení je důležité se soustředit na obnovu finanční stability. To zahrnuje správné řízení svých financí, plánování rozpočtu, řádné splácení aktuálních závazků a vytváření finanční rezervy. Budování pozitivního kreditního profilu je také důležité pro budoucí získání úvěru nebo půjčky.
  4. Monitorování kreditního skóre: Po oddlužení je vhodné sledovat vývoj svého kreditního skóre. Kreditní agentury budou postupně aktualizovat záznamy o oddlužení a vývoj vašeho kreditního profilu. Sledování kreditního skóre vám pomůže zůstat informovaným o své kreditní situaci a zajistit, že jsou všechny záznamy správně aktualizovány.
Je důležité si uvědomit, že každý případ oddlužení je specifický a následující kroky mohou být ovlivněny individuálními okolnostmi. Je vždy vhodné konzultovat s odborníkem na oddlužení nebo právním poradcem, kteří vám poskytnou konkrétní informace a poradenství v souladu s českými právními předpisy.


Pokud se ocitnete v situaci, kdy nemůžete splácet své dluhy, existují různé možnosti, které můžete zvážit. Vždy je však důležité poradit se s finančním poradcem nebo právníkem, aby se ujistil, že jste si vědom všech možností a důsledků.

S dluhy Vám zdarma poradí specialisti na www.centralnidluhovaporadna.cz