Informace pro státní orgány - Policii, soudy, státní zastupitelství, BIS

Centrální registr dlužníků České republiky neposkytuje informace o dlužnících na základě písemné žádosti. Žádáme všechny další žadatele, aby jako ostatní policejní útvary provedly možnou bezplatnou registraci a tak mohly provádět lustraci sledovaných subjektů.

Systém registru dlužníků je založen na co největší automatizaci systému pro vyloučení úniku informací.