Jak postupovat při vymáhání pohledávek

Centrální registr dlužníků je nejlepším nástrojem pro mimosoudní vymáhání pohledávek.

Na základě zkušenosti věřitelů se registr dlužníků stal nejvýznamnějším nástrojem pro vymáhání pohledávek.

Výsledky věřitelů ukazují, že většina dlužníků uhradí své závazky na základě prvních dvou upomínek, v kterých věřitel dlužníka informuje o neuhrazení závazků a hrozbě vložení do Centrálního registru dlužníků České republiky.

Ztráta bonity a obchodovatelnost vložení pohledávky za dlužníkem z pravidla dlužníka donutí se závazkem přednostně zabývat.