Moje závazky a bonita

Jedná se o unikátní systém umožňující nahlížet pravidelně po dobu 5–ti let na své vlastní záznamy a dluhy, které jsou evidovány v registrech k Vaší osobě po celém světě. Systém vyhledává negativní informace k Vaší platební morálce, ale v mnoha směrech vykazuje k vaší osobě i pozitivní záznamy.

Služba „Moje závazky a moje bonita“ umožňuje bezplatně generovat Výpisy o bezdlužnosti ke své sobě a tím ušetříte za mnohé poplatky v rámci jednotlivých žádostí o vystavení Potvrzení o bezdlužnosti.

O tuto službu si požádáte pomocí základní registrace, která je společná pro všechny subjekty a poté postačí objednat daný program. Po uhrazení nízkého poplatku Vám bude umožněn vstup o systému. Díky této službě se můžete sami vyjádřit ke svému závazku a banka, instituce, atd. Vaše stanovisko může zohlednit k případnému záznamu, který ji brání v další spolupráci.

Tato služba je nahrazena standardním vyhledáváním vlastních dluhů po dobu existence účtu u Centrálního registru dlužníků.