Podmínky právního poradenství

Beru na vědomí, že informace poskytnuté na webu jsou právně nezávazné a nevymahatelné. Jsou sice poskytovaný profesně odbornými autoritami, nejsou však součástí závazných stanovisek konkrétního advokáta, soudů, nebo jiných státních autorit. Jakékoliv informace na této stránce je potřeba přímo konzultovat se svým právním zástupce, který garantuje a odpovídá za právní služby. Informace na stránce jsou pouze informativního charakteru a mohou obsahovat nepřesnosti, neboť jsou doplňovány i prostřednictvím umělé inteligence se zaměřením na právní problematiku za účelem zajištění maximální komplexních dat pro posouzení.