Protikorupční linka

Je automatizovaný systémem, který je schopen bez asistence státu, lobbistů, velkých obchodních korporací, oligarchů, organizovaných mafií fungovat ve veřejném zájmu občana.

Řešíme prohřešky u rodinného práva, obchodního práva, pojistných podvodů, trestního práva, stavebního práva, zákoníku práce, požárních nehod, finančního práva, omamných látek a drog.

Podat oznámení

Protikorupční linka České republiky se ukázala být neocenitelným nástrojem v boji proti korupci a širokému spektru trestných činů, které zahrnují ekonomické delikty, majetkové přečiny, krádeže, loupeže, vraždy a sexuální trestné činy. Tato platforma je specificky zaměřena na poskytování rychlé reakce v případech, které se týkají dětí, a nabízí jedinečnou možnost pro veřejnost i podniky nahlásit trestné činy a přestupky. Díky šifrované komunikaci lze podávat oznámení anonymně nebo otevřeně, což umožňuje bezpečné předávání důkazů.

Iniciativa stojí na pilířích spravedlnosti, objektivity a ochrany lidských práv. Jejím hlavním cílem je podpora transparentnosti a boj proti praktikám, které se snaží ovlivňovat veřejný sektor nebo zvýhodňovat silnější strany na úkor slabších. Důležitost protikorupční linky pro českou společnost tkví v jejím přínosu k posílení důvěry ve veřejné instituce a její klíčové roli v podpoře demokratických hodnot.

Díky spolupráci s mezinárodní sítí anticorruptionhotline.com a podpoře od elitních policistů, ověřených novinářů a neziskových organizací je protikorupční linka vybavena nástroji pro efektivní boj proti korupci. Tato spolupráce zajišťuje, že žádný pokus o zatajování skandálů či ovlivňování ze strany státních orgánů, nadnárodních korporací nebo oligarchů nebude úspěšný.

Nezávislost a autonomie používaných technologií, včetně dohledu umělé inteligence, minimalizují možnost lidské chyby a zvyšují efektivitu při odhalování trestné činnosti. Platforma se neomezuje pouze na odhalování korupce, ale také se věnuje monitoringu jednotlivců a firem, u nichž existují indicie o protiprávní aktivitě, včetně sledování úředníků, politiků a novinářů s možným podezřením na nelegální činnosti.

Zavedení protikorupční linky v České republice představuje významný krok směrem k větší transparentnosti, spravedlnosti a rovnosti před zákonem. Je to důkazem závazku země k posílení demokratických institucí a ochraně základních lidských práv a svobod. Využití této platformy je klíčové nejen pro odhalování a prevenci korupce, ale i pro budování zdravější a spravedlivější společnosti.