Protikorupční linka

Je automatizovaný systémem, který je schopen bez asistence státu, lobbistů, velkých obchodních korporací, oligarchů, organizovaných mafií fungovat ve veřejném zájmu občana.

Řešíme prohřešky u rodinného práva, obchodního práva, pojistných podvodů, trestního práva, stavebního práva, zákoníku práce, požárních nehod, finančního práva, omamných látek a drog.