Bankrot

    Situace, kdy dlužník není schopen splatit své závazky a je vystaven likvidaci svého majetku.