Dluhová garance

    Záruka pro věřitele, že dluh bude splacen v případě, že dlužník není schopen splácet.