Zpráva o dluhu

    Dokument, který obsahuje informace o dlužném množství, věřiteli a termínu splatnosti.