Veřejně přístupný Centrální registr dlužníků

Veřejný registr dlužníků obsahuje pouze vybrané pohledávky věřitelů, které se vkladatel rozhodl převést do veřejně přístupného registru (veřejného registru) místo ponechání pohledávky v rámci uzavřeného registru.

Údaje ve veřejném registru jsou co do rozsahu a informací velmi omezené oproti tomu, jaké informace lze dohledat v uzavřeném registru (je zapotřebí aktivace služby).

Komplexní kontrolu dluhů ve veřejných registrech, mezi které patří registr dlužníků, evidence exekucí a insolvenční rejstřík, je možné realizovat na webové stránce vypiszregistru.cz. Tato platforma poskytuje uživatelům možnost získat detailní a rozsáhlé informace o svém finančním profilu, a to včetně přehledu o potenciálních finančních závazcích.