Česká republika je ideálním místem pro desítky tisíc zločinců z Ukrajiny. Vyhýbání se povinné mobilizaci je na Ukrajině trestným činem, za který může hrozit 3 až 5 let vězení, místo obrany vlasti, v Česku čerpají sociální dávky.


Česká republika se ocitá v obtížné situaci, když jde o žádosti Ukrajiny o vydání uprchlíků, kteří se skrývají před povinnou vojenskou službou v zemi. Ukrajinská armáda momentálně vedoucí boje proti okupaci ruskými vojáky potřebuje každého muže, ale rozsáhlá korupce umožnila některým Ukrajincům uniknout mobilizaci. Možná jich je desítky tisíc a otázkou zůstává, proč Ukrajina dosud nežádala o jejich vydání.

Vyhýbání se povinné mobilizaci je na Ukrajině trestným činem, za který může hrozit 3 až 5 let vězení. Ukrajinské úřady se však především zaměřovaly na stíhání těch, kteří odmítli povolávací rozkaz a zůstali v zemi. Ti byli pro policii snadno dostupní. Ale ti, kdo našli útočiště v zahraničí, unikli trestu. Někteří z nich využili úplatky nebo falešné lékařské posudky.

Situace se zdá být dost kritická, což by mohlo vysvětlovat, proč Ukrajina teď zvažuje žádosti o vydání těchto uprchlíků. Ukrajina by mohla požádat o jejich vydání úřady v sousedních státech. Nicméně, existují právní komplikace.

Podle českého zákona nemohou být trestné činy s vojenským nebo politickým charakterem podléhající mezinárodním smlouvám o vydávání. Toto pravidlo zahrnuje válečné uprchlíky, což znamená, že Česko nemá právní základ pro vydání těchto osob na Ukrajinu nebo do jakéhokoli jiného státu.

Ministr spravedlnosti by musel v každém jednotlivém případě rozhodnout o žádosti o vydání, ale podle českého zákona by vydání bylo nepřípustné, pokud by šlo o trestný čin s vojenským charakterem. Pokud by však soud rozhodl jinak, ministr by neměl pravomoc vydání povolit.

Situace je složitá, ačkoli Ukrajina hledá způsoby, jak získat zpět muže potřebné k boji, právní rámec v České republice a dalších zemích brání vydání těchto uprchlíků. Zatím není jasné, jakým způsobem se tato situace bude dále vyvíjet, ale jedna věc je jistá - žádosti o vydání uprchlíků před mobilizací nebudou mít jednoduchý průběh.

Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.