Pokud se potýkáte s neschopností splácet své dluhy, insolvence může být efektivním řešením. Zjistěte, jak můžete proces oddlužení zahájit a jaké jsou jeho klíčové benefity.


V situaci, kdy člověk dlouhodobě nezvládá platit své dluhy, může být insolvence cestou, jak se finančních závazků zbavit rychleji a efektivněji. Tento právní mechanismus zastavuje akumulaci úroků, penále a dalších sankcí na dlužnou částku, a co je důležité, během procesu oddlužení nemůže exekutor zabavit jakýkoliv majetek dlužníka.

Oddlužení, známé také jako osobní bankrot, umožňuje dlužníkům částečně své dluhy odpustit. To znamená, že dlužník splatí pouze určitý procentní podíl celkové dlužné částky, zatímco zbytek je mu odpustěn. Tato možnost je dostupná pro zaměstnance, seniory i podnikatele, a je často vnímána jako jediná možnost, jak ukončit běžící exekuce a definitivně vyřešit dluhovou situaci.

Proces žádosti o oddlužení však vyžaduje splnění určitých kritérií: dlužník musí mít dluhy u nejméně dvou věřitelů, musí mít splátkové zpoždění minimálně třicet dnů a jeho finanční závazky by měly převyšovat hodnotu jeho majetku. Dále je vyžadováno, že dlužník je schopen splácet stanovenou minimální částku, která je aktuálně stanovena na 2178 korun měsíčně, nebo 3267 korun pro manželské páry, kteří se rozhodnou pro společné oddlužení.

O oddlužení rozhoduje insolvenční soud na základě podaného návrhu. Tento návrh může být sepsán dlužníkem s právnickým vzděláním nebo využitím služeb akreditovaných profesionálů jako jsou advokáti, notáři či insolvenční správci. Cena za sepsání a podání návrhu se pohybuje okolo 4840 korun pro jednotlivce a 7260 korun pro manželské páry, s výjimkou neziskových organizací, které poskytují tuto službu zdarma.

Jakmile soud obdrží návrh, zahájí insolvenční řízení. Tento proces zahrnuje důkladné prověření majetku dlužníka a jeho finanční situace. Pokud soud shledá, že dlužník splňuje všechny požadavky, může prohlásit dlužníka za úpadce a povolit proces oddlužení. Následně dlužník splácí své dluhy pod dohledem insolvenčního správce, obvykle během pěti let, kromě případů, kde jsou stanoveny kratší lhůty pro určité skupiny osob.

Tento legislativní nástroj je nejen klíčový pro individuální dlužníky, ale má širokospektrální dopady na celou společnost tím, že pomáhá obnovit finanční stabilitu a snižuje celkovou zadluženost obyvatelstva.

Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.