Na sklonku roku 2020, Kardinál Duka převedl majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun na soukromou nadaci Arietinum což vzbuzuje velké pochybnosti.

Kardinál Duka čelí kritice za převody majetku na soukromou nadaci

Na sklonku roku 2020, Kardinál Duka převedl majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun na soukromou nadaci Arietinum, kterou sám založil. Protikorupční linka.cz poukazuje na pokračující kontroverzí, které nekončí odvoláním Duky.

Dominik Duka:
  • Zakladatel a předseda správní rady Nadace Arietinum.
  • Bývalý pražský arcibiskup, který je údajně zapojen do převodu církevního majetku do soukromé nadace.
 1. Nadace Arietinum:
  • Soukromá nadace založená Dominikem Dukou.
  • Příjemce majetku převedeného z církevních farností a dalších církevních organizací.
 2. Central Group:
  • Developer, který obdržel pozemky od Nadace Arietinum výměnou za byty.
  • historie: Obří daňový únik v Central Group: Vězení na 8,5 roku  (prokurista Aleš Novotný)
 3. Jan Graubner:
  • Pražský arcibiskup po Dukovi.
  • Vyzval farnosti, aby převedly lesní majetek do Nadace Arietinum, což vyvolává otázky o pokračování praktik z Dukovy éry.
 4. Antonín Juriga:
  • Bývalý politik a chráněnec Duky.
  • Spolupracoval s Dukou na Arcibiskupství pražském a měl značný vliv na správu a tunelování majetku.
 5. Linda Dolečková:
  • Bývalá sekretářka Jurigy, která působila v různých rolích na Arcibiskupství pražském.
  • Společně s Jurigou a Balíkem byla zapojena do několika kontroverzních transakcí církevního majetku.
 6. AP veřejně prospěšný svěřenský fond a APASSET s.r.o.:
  • Společnosti a fondy vytvořené pod vedením Duky a jeho chráněnců.
  • Byly použity pro správu a možný přesun majetku, který měl být dle kritiků z Arcibiskupství pražského "vytunelován" do soukromých rukou.
 7. XPlace Beta s.r.o. a další XPlace společnosti:
  • Firmy založené pod patronací Arcibiskupství pražského, zřejmě pro správu a manipulaci s církevním majetkem.
  • Tato síť firem ztěžuje sledovat pohyb majetku a finančních prostředků.

Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.