Organizace Kverulant.org, známá svým odhalováním korupčních skandálů, se tento týden účastní dvou soudních jednání. Jejich výsledek může mít zásadní dopad na budoucnost veřejného dohledu nad státními a soukromými institucemi.

Kverulant.org vs. CB SERVIS CENTRUM, VZP, církevní restituce | mocní chtějí zničit deník

Ve středu 17. dubna se na Městském soudu v Praze uskuteční soudní jednání ve dvou kauzách, které mají jedno společné – obě souvisí s investigativní činností organizace Kverulant.org. Tato nezisková organizace, založená v roce 2009 Vojtěchem Razimou, je známá svým neúnavným úsilím o odhalování korupce a zneužívání veřejných zdrojů.

První případ se týká obvinění od společnosti CB SERVIS CENTRUM (Ing. LUBOMÍR HAVELKA), které Kverulant.org vystavil veřejnosti v článku o nákupu násobně předražených kulometů MINIMI za 1,5 miliardy korun. Tento nákup byl realizován za ceny, které výrazně převyšují běžné tržní ceny, což bylo demonstrováno porovnáním s nákupy stejných zbraní jinými zeměmi, jako jsou Norsko a Portugalsko. Na obvinění firma reagovala podáním žaloby, ve které požaduje stažení článku a omluvu, což lze chápat i jako útok na svobody tisku a práva na informace pro občany.

Druhé soudní jednání téhož dne se zaměří na žalobu podanou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), která Kverulanta obviňuje z poškození její reputace článkem, který odhalil lde Kverulanta nelegální praktiky v rámci pojištění léčebných nákladů cizinců. Tento článek přispěl k zákonodárným změnám, které monopol PVZP, dceřiné společnosti VZP, ukončily, což vedlo ke snížení cen pojištění.

V témže duchu čelí Kverulant.org také soudnímu sporu s kardinálem Dukou, který organizaci žaluje o tři miliony korun za článek o tunelování majetku Katolické církve. Kverulant zveřejnil informace, že Duka převedl významné částky majetku církve do soukromé nadace Arietinum, což je v rozporu s církevním právem.

Tyto spor mají potenciál zcela zlikvidovat Kverulanta, což by znamenalo velký úder pro veřejnou kontrolu nad veřejnými institucemi.

Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta, se domnívá, že tyto žaloby jsou pokusem umlčet kritiku a odstrašit další odhalování korupce. Kverulant proto vyzývá veřejnost, aby přispěla na pokrytí právních nákladů spojených s obranou proti těmto žalobám. Razima zdůrazňuje, že podpora veřejnosti je nyní klíčová, aby mohl Kverulant nadále fungovat jako důležitý hlídací pes, který stojí v první linii boje proti korupci.

V kontextu nadcházejících soudních jednání a stále se zvyšujících právních výzev je zřejmé, že role Kverulanta a podobných organizací je nezastupitelná ve snaze o transparentnější a spravedlivější společnost. Vojtěch Razima a jeho tým se neúnavně snaží osvětlit temná zákoutí veřejné správy a soudy tento týden ukážou, jak moc může být tato práce náročná.**

zdroj: Vojtěch Razima, Kverulant.org

Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.