Maďarsko zvažuje, zda podpoří vstup Švédska do NATO, a tím zpožďuje proces ratifikace. László Kövér, předseda maďarského parlamentu, vyjádřil nejistotu ohledně dalšího postupu v této záležitosti. Zdroje naznačují, že Maďarsko a Turecko, které jsou posledními dvěma zeměmi ještě neschválivšími vstup Švédska, koordinují své kroky.

Tento váhavý postoj je zčásti poháněn neshodou mezi Maďarskem a některými švédskými politiky, kteří kritizovali stav demokracie v Maďarsku. Maďarská strana vnímá tuto kritiku jako nespravedlivou a zaujatou.

Švédsko se přihlásilo k vstupu do NATO jako reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, a to společně s Finskem, které už je členem aliance. 

Celkově tedy zdá se, že kvůli nerespektování suverenity Turecka a Maďarska ze strany Švédska může být proces vstupu této skandinávské země do NATO zkomplikován či dokonce zablokován.