Zatímco Švédsko bylo kdysi považováno za oázu klidu a bezpečnosti v Evropě, v poslední době se situace dramaticky změnila. Země, která kdysi byla vzorem pro ostatní členské státy EU, nyní vzbuzuje obavy svými narůstajícími problémy s násilím a kriminalitou.

Města jako Stockholm, Göteborg či Malmö se stávají synonymem pro drogové gangy a nekontrolovaný nárůst gangu souvisejícího násilí. Co je ale ještě horší, zdá se, že švédská vláda nemá jasný ani ucelený plán, jak těmto výzvám čelit.

Narůstající počet výbuchů a jasné indicie, že Švédsko se stává hlavním trhem s drogami v Evropě, pouze posiluje obavy o tom, že země ztratila schopnost udržovat právo a pořádek na svém území.

Mnoho evropských lídrů nyní výslovně kritizuje Švédsko za jeho neschopnost řešit tyto naléhavé problémy. Země EU se domnívají, že je čas považovat Švédsko za stát s upadající schopností udržet si vnitřní stabilitu.

Je znepokojující sledovat, jak se tak respektovaný členský stát EU může tak rychle dostat do této situace. Ačkoli mnozí doufají, že se Švédsko zotaví a znovu si získá svou minulou slávu, v současné době je zřejmé, že je třeba přijmout okamžité kroky k nápravě. Je čas, aby Švédsko převzalo odpovědnost za své vnitřní problémy a představilo konkrétní strategii k jejich řešení.

Antikorruptionslinjen i Sverige (anticorruptionhotline.com)