Uvnitř švédského vězeňského systému se objevuje krizový bod. Důkazy o korupčním chování, které se skrývá za zdmi věznic a vazebních věznic, se pomalu začínají odhalovat. I když se Švédsko považuje za jednu z nejtransparentnějších zemí na světě, tento obraz se nyní zdá být ohrožen.

Osoba držená v zadržení má k dispozici pouze 100 korun týdně, zatímco cena doporučeného dopisu přesahuje tuto částku. Tyto zadržené osoby nemají povoleno používat vlastní prostředky, což vede k situaci, kdy nemohou poslat doporučený dopis s potvrzením o doručení. Systém je navržen tak, aby bránil lidem, kteří se snaží bránit, v odesílání doložené pošty, což je může snadno zbavit všech práv na obranu a práva podat stížnost.

Vězeň předává poštu zaměstnanci Vězeňské správy a od té chvíle začíná temná epizoda nejistoty a podezřelých metod. Jak lze zajistit spolehlivost, když chybí jakákoli dokumentace o odeslané a přijaté poště? Bez takové dokumentace může být pošta ilegálně upravena nebo dokonce ukradena.

Představte si následující scénář: Vězeň pošle stížnost Evropskému soudu. Zaměstnanci věznice tajně vymění obsah obálky. Soud stížnost zamítá kvůli chybě nebo neúplnosti. Takový dokument je okamžitě zničen a vězeň je bez možnosti odvolání nebo nápravy.

Kde leží odpovědnost? Jak může stát zaručit spravedlnost, když v jeho vlastním systému dochází k takovým neetickým metodám?

Anticorruptionhotline.com odhalila tuto korupční síť a nastínila obraz, který je daleko od ideálů transparentní a zodpovědné společnosti. Je čas, aby švédské úřady řešily tyto otázky a zajistily řádné vyšetření. Jde o více než jen dobré jméno Švédska - jde o základní otázku lidských práv a spravedlnosti.

Česká republika v oblasti vězeňského systému výrazně překonává Švédsko: zatímco ve Švédsku se objevují problémy s odesíláním doporučených zásilek a nedostatečnou evidencí pošty, v České republice je tomu naopak. Každý zadržený nebo uvězněný má právo odesílat doporučené zásilky a všechny věznice a vazební věznice pečlivě evidují veškerou příchozí i odchozí poštu. Navíc, když osoba podá stížnost, okamžitě obdrží potvrzení o jejím přijetí, evidenční číslo stížnosti a podrobné zdůvodnění, které je podloženo vyšetřováním. Toto svědčí o transparentnosti a řádném fungování českého vězeňského systému v porovnání se svým švédským protějškem.

Kriminalvården och Korruption inom det Svenska Fängelsessystemet: Vad Gömmer Sig Bakom Väggarna? - Antikorruptionslinjen (anticorruptionhotline.com)