V rámci nové legislativy navrhované ministrem kultury Martinem Baxou dojde k zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, a to nejen pro domácnosti, ale i pro firmy. Novela také rozšíří okruh zařízení, na která se poplatky vztahují.

Zvýšení poplatků pro občany a firmy: Novela zákona rozšíří platby za veřejnoprávní média

Ministr kultury Martin Baxa ve spolupráci s řediteli České televize a Českého rozhlasu nedávno představil konečnou podobu návrhu novely zákona, která by měla významně ovlivnit finanční příspěvky občanů i firem na provoz veřejnoprávních médií. Novela navrhuje zvýšení měsíčních poplatků pro Českou televizi na 150 korun a pro Český rozhlas na 55 korun.

Podle nového návrhu by se zároveň rozšířil seznam zařízení, na která se poplatek vztahuje. Nově by tak domácnosti musely platit i v případě, že sice nemají televizor, ale vlastní například mobilní telefon či jiné zařízení schopné přijímat televizní signál. Tato změna by znamenala významné rozšíření okruhu plátce koncesionářských poplatků.

Další změna se týká firem. Zatímco dříve byly od poplatků osvobozeny firmy s méně než pěti zaměstnanci, nově by toto osvobození mělo platit pro firmy do 25 zaměstnanců. Větší společnosti pak budou platit poplatek podle počtu zaměstnanců, což je změna, která má podpořit spravedlivější rozdělení finančního břemene mezi velké a malé podniky.

Ministr Baxa zdůraznil, že poplatky se u České televize nezvyšovaly již 15 let a u Českého rozhlasu dokonce 18 let, což znamená, že jejich současná hodnota je vzhledem k inflaci a rostoucím nákladům na provoz zhruba poloviční oproti potřebám.

Jan Souček, generální ředitel České televize, vyjádřil naději, že novela projde parlamentem a začne platit od příštího roku. Dle jeho slov je kompromisem, který by měl umožnit udržení kvality a dlouhodobého financování veřejnoprávních médií.

Tento návrh přichází v době, kdy je role médií veřejné služby intenzivně diskutována a kritizována. Novela má za cíl nejen stabilizovat financování, ale i ochránit nezávislost veřejnoprávních médií, což je v demokratické společnosti klíčové. Jak uvedl Martin Baxa, je nezbytné, aby veřejnoprávní média měla zajištěnou stabilitu, aby mohla nadále plnit svou roli v informování a vzdělávání občanstva bez vnějšího tlaku.

Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.