Zpravodajství - Dlužník

Získávejte informace a aktualizace týkající se dlužníků, včetně nových pravidel, regulací a postupů, které se na ně vztahují. Pochopíte, jak tyto změny mohou ovlivnit vaše pohledávky a možnosti vymáhání.

Zdražení osobního bankrotu: Výzva pro dlužníky při oddlužení

Výrazné zvýšení nákladů spojených s oddlužením může představovat novou výzvu pro osoby vstupující do procesu osobního bankrotu. Podle nového návrhu ministerstva spravedlnosti by měla jednotná částka pro insolvenční správce vzrůst na 45 tisíc korun, což vyvolává diskuse mezi odborníky. Zjistěte, jaké dopady může mít tato změna na dlužníky a jak se na ni dívají různé strany.