Zpravodajství - Občan

Zůstaňte informováni o záležitostech, které se týkají občanů a jejich interakce s finančními institucemi a dlužnickými vztahy. Prozkoumejte, jak politiky a zákony mohou ovlivnit občany jako dlužníky a jak to může ovlivnit vaše pohledávky.

Agáta Hanychová

Agáta Hanychová je česká herečka a mediální osobnost. Narodila se 23. září 1985 v Praze. Je dcerou známé české herečky Veroniky Žilkové a hudebníka a herce Stanislava Hanychovy. Agáta se vzdělávala v oboru herectví, což ovlivnilo její kariéru.