Centrální registr dlužníků

Centrální registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Vstup do registru dlužníků Vstup do evidence exekucí

Ochrana údajů

Centrální registr dlužníků klade vysoký důraz na ochranu dat a jejich následnou zpětnou kontrolu. Monitorovací systém CMS sleduje každého uživatele připojenému k jakémukoli zdroji systému.

V případě zjištění pokusu o neoprávněný průnik do systému je automaticky generován podnět administrátorovi, který na základě závažnosti podnětu může přímo automatizovaně podat podnět k trestnímu stíhání narušitele.

Dokonalá kontrola dluhů

Registr dlužníků ČR sprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů.